Happel egzoz fanları

Desantral havalandırma sistemleri için mükemmel çözüm

Egzost havasının ve agresif olmayan diğer gazların ya da  maksimum +40...+400C° sıcaklıktaki buharın dışarı atılmasında kanıtlanmış teknoloji.
RoofJETT egzost fanları 19.300m³/h hava debisine kadar 12 ayrı modelde mevcuttur. Sessiz çalışma ve patlayıcı madde ihtiva eden ortamlar gibi özel ihtiyaçları olan uygulamalar için de uygundur.

RoofJETT

MultiMAXX Vent

MAXXVent cihazları kabinli  aksiyel fanları ile endüstriyel ve ticari mekanlarda egzost havasının dışarı atılmasını sağlar. Bu cihazlar iç havalı ya da karışım havalı uygulamalar için de uygun olmakla birlikte, MultiMAXX HN, MultiMAXX HS veya MultiMAXX HX ile birlikte de kullanılabilir. Bu cihazlar  ayrıca endüstriyel ortamlar için sirkülasyon havası fanı ya da diğer alanlardaki hava değişimi için kullanılabilirler.

RoofJETT çatı fanları DencoHappel MATRIX®,  ile birlikte kullanıldığında, MultiMAXX gibi karışım havalı sistemlerle uyumla çalışır. Bu konfigürasyonlar havayı mükemmel bir şekilde koşullandırır ve amaçlanan işlevlerini güvenilir bir şekilde yerine getirirler.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.