Hava Filtreleme

Özel imalat ve verimli havalandırma

İster restorant mutfağı, alışveriş merkezi, otel lobisi, endüstriyel üretim holü olsun, ister gösterimde olan bir tiyatro salonu; uygulamanın yapılacağı bölgenin gereksinimlerini karşılayan bir hava filtresi, her zaman vardır. Mevcut program, ticari, endüstriyel ve yerleşim alanlarında temiz havayı sağlamak için 2.000 'den fazla farklı standartlarda ve özel filtreler içerir.  Duman, zehirli gazlar, ince toz, malzeme kırıntıları, koku, bakteriler, mantarlı gözenekler ve virüsler farklı standartlara sahip ve farklı malzemelerden mamul filtreler ile filtrelenmelidirler.

Filtre Teknolojisi

Çerçeveler & Özel Ürünler

Buna ek olarak, hava filtreleri ekonomik proses kontrolünü
destekler. Elektrik tüketimi, ısı ve su sarfiyatı hissedilir şekilde
azalır ve kanuni yükümlülükler tam olarak yerine getirilir.


Takip eden sayfalarda ürün yelpazemizde bulunan yenilikçi,
denenmiş ve test edilmiş filtre sistemleri tanıtılmaktadır. Bunlar
panel filtreler, torba filtreler, metal filtreler ve hepa filtrelerdir.


Projeci olarak maksimum esneklikten fayda sağlayabilirsiniz.
Bina havalarının şartlandırılması veya bir prosesin kullanıcı profiline
uygun gerçekleştirilmesi gerektiğinde veya sadece emiş havasına
ihtiyaç duyulduğunda bile; mümkün olan varyasyonların çeşitliliği
özel çözümler sunar. Sizlere hava filtrasyonu konusunda proses
mühendisliği olanaklarını geniş ürün yelpazesi içinde sunuyoruz.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.