Dİğer türde fİltreler

Genel bakış:

DencoHappel, hava-filtresi uygulamalarının yaklaşık olarak tüm çeşitlerini kapsayan çeşitliliğe sahiptir. Halihazırda anlatılmış olan filtre türlerine ilave olarak – elektrostatik filtreler, mekanik filtreler, toz toplayıcılar ve giren hava sistemleri – DencoHappel'in ürün Portföyünde ıslak temizleme sistemleri ve aktif karbon filtreleri de bulunur.

DencoHappel ıslak temizleme sistemleri:

DencoHappel ıslak temizleme sistemleri yapışkan (adhezif) tozların ayrılmasında etkilidir. Toz toplayıcılar yapışkan parçacıkları ayırmakta başarılı değildir çünkü yapışkan parçacıklarla tıkanmış filtreyi tatmin edici bir şekilde temizlemek mümkün değildir. Islak-çalıştırma filtreleri, yüksek proses-hava sıcaklığının düşürülmesine eş zamanlı olarak iri toz parçacıklarının temizlenmesi gereken alanlar için idealdir. Bunun bir örneği döküm tesislerinde döküm kumunun toplanmasıdır.

Sıcak temizleyiciler, ön-filtre olarak ve çözücü buğusunun olduğu alanlarda elektrostatik filtrelerin önünde hava işleme amacıyla yaygın olarak kullanılırlar.

Ürünler: AquaClean Type NMD orta-basınçlı temizleyiciler

DencoHappel aktif karbon filtreleri:

DencoHappel aktif karbon filtreleri gaz şeklinde maddelerin adsorbe edilmesinde kullanılırlar. Aşağıdakiler aktif karbon filtrelerin yaygın olarak kullanıldığı uygulamalardır:

  • Havalimanı HVAC sistemleri (uçak yakıtı dumanının ayrıştırılması için)
  • Atık işleme tesislerinde atık havanın filtrelenmesi (kokudan arındırma)
  • Nükleer santraller (radyoaktif maddelerin filtrelenmesi)
  • Kimya endüstrisi (çözücü buğusunun ayrıştırılması)

Ürünler: CHL aktif karbon filtreleme sistemleri; DHG yuvarlak hava filtreleri

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.