Mekanİk fİltreler

Genel bakış:

Mekanik filtreler tüm filtreler arasında en çok yönlü olanıdır. Neredeyse hava filtreleri gamının tamamını kapsarlar. Uygulamaları okyanusun altında 200 metreden (denizaltı hava tedarik filtreleri) yüksek dağlık bölgelere (dağ istasyonlarında mutfak atık filtresi) uzanır ve böcekleri, sıvı aerosolleri ve görevden alınmış radyoaaktif tozu ihtiva eder. Aşağıdakiler mekanik filtrelerin yapabileceği pek çok uygulamanın kısa bir kesitidir.

Emülsiyon-buğusu filtrelemesi:

Emülsiyon buğusu (suda çözünebilen soğutma yağları) örneğin CNC işlemlerinde ortaya çıkabilir. Bu uygulamada mekanik filtrelerin elektrostatik filtrelere göre belirgin bir avantajı vardır:  operasyonel dayanıklılık. Mekanik filtrelerin işletme maliyeti de elektrostatik filtrelere göre düşüktür. Bu elektrostatik filtrelerin - suda çözünen soğutma yağlarının elektrik iletkeni olmasına bağlı olarak - kıvılcım saçmalarını engellemek amaçlı yoğun bir şekilde temizlenmeye ihtiyaç duymalarıdır. Optimal mekanik filtre seçimi merkezi veya merkezi olmayan atılımın gerekliliğine göre değişir. Filtre aracının seçimi kullanıcının devridaim hava veya dışarı atılan hava operasyonu seçimine göre şekillenecektir.
Hava kanalı filtreleri, merkezi-kurulum sistemleri veya kompakt merkezi olmayan atık üniteleri

Toz filtrelemesi:

Mekanik filtrelerin ana kullanım alanlarından biri tozun ayrıştırılmasıdır. Bu uygulamalarda aerosoller hapsedilir ve tutulur. < 2 mg/m3 ve < 5 mg/m3 arasında olan tozun türüne göre maliyet-verimliliği limiti değişecektir. Filtre edilecek toz parçacıklarının aralığı normal bir odada bulunan tozdan üretim prosesi havasına ve oradan radyoaktif izotoplar içeren uygulamalara dek uzanır. Tozdan arındırma ağırlıklı olarak kullanımdan sonra atılan aracılar içerir.
Hava kanalı filtreleri, merkezi-kurulum sistemleri veya kompakt merkezi olmayan atık üniteleri

Güvenlik filtreleri:

Toksik tozları toplamak için toz filtresi kullanıldığı zaman başta devridaim hava uygulamalarında olmak üzere mekanik filtreler sıkça güvenlik filtreleri olarak uygulanır.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.