Bİlgİ İşlem teknolojİlerİ İçİn HVAC çözümlerİ

24xsonsuz çalışan işletmeler için hassas iklim kontrolü

Modern toplum, veriye ve veri depolama alanlarına bağımlıdır - bu alanlar yerel veya uzaktan erişimli olabilir ve hızla büyümektedirler. Tesis işletmecileri için verdikleri hizmetin kalitesini ve ulaşılabilir olmayı muhafaza edebilmeleri açısından oldukça kritik bir önem arz ederler. Beyaz alanların iklimlendirilmesi de, enerjinin temini, güvenlik sistemleri veya yedekleme donanımları kadar önemlidir.  İklim kontrolünün yeterince sağlanamaması ciddi arızalara neden olabilir.

DENCO® ürün ailesi tesis işletmecilerine sağladığı verimlilik düzeyi ile güvence verir.  Ailedeki her bir ürün bir taraftan tüketimi minimize ederken diğer taraftan soğutmayı maksimize etmeyi amaçlar. Müşterilerimizin hem kısmi kullanımda hem de enerji tasarrufu modunda üstün güvenilirlikle  yedeklerini tutabilmelerini sağlayan stratejilerimiz ve özelliklerimiz mevcuttur.
Sadece mühendislik bakış açıları ele alınıp, ekonomik çıkarlarınızın arka planda kalmasına gerek yoktur. Bilgisayar destekli tasarım yazılımımız planlama mühendislerinin bir bilgisayar merkezi veya sunucu odasını optimal bir şekilde tasarlamasına destek olur. Tasarım yazılımımız işletme maliyetlerinizi önceden bilmenizi sağlar. Bu sayede belli belirsiz ölçümlere ihtiyaç duymadan detaylı hesaplamalara ulaşabilirsiniz.

Her bir metrekare önemlidir. Bu yüzden hassas iklim kontrolü ekipmanlarımız çok az yer kaplar. Bu sayede kıymetli alanınızı daha verimli bir şekilde kullanırsınız. Sistemlerimizin modüler ızgara boyutları rafların tipik boyutları ile uyumludur ve bilgisayar merkezinize mükemmel uyum sağlar.

Hassas iklim kontrolü ayrıca hassas kapalı-devre kontrol sistemini zorunlu kılar. Bu görev elektronik kontrol modüllerimiz tarafından gerçekleştirilir. Belirlenen sıcaklığın ve nemin sağlanmasını sağlar ve önemli bileşenleri izleme olanağı sağlar. Kolayca anlaşılabilir şekilde organize edilmiş ekranlar ekipmanın genel durumu ve anlık çalışma koşulları hakkında özet verir.

Downloads

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.