İçecekler

Klasik susuzluk giderici içecekler içinizi serinletecek çözümler

Örnek olarak bira fabrikaları seri-model tasarruf fonksiyonları ve enerji geri kazanımı sayesinde enerji maliyetlerini düşürürler. Grolsch bira işletmesi DencoHappel sayesinde üstün seviyede verimliliğe ulaşmış firmalardan biridir.

1615 yılından bu yana Hollanda'nın Grol şehrinde üretilen Grolsch birası, bölgesel bir bira markasından uluslararası seviyede kabul gören bir marka haline dönüşmüştür. En tanınan ürünü, şişede olan ve ayırt edici bir şekilde çevrilip açılabilen tıpaya sahip ürünüdür. Koninklijke Grolsch şirketi 2004 yılında 30 adet DencoHappel merkezi klima santraline sahip yeni bir bira fabrikasını tamamladı. On farklı model siparişi verdiler, bunların çoğunluğu şişe doldurma hattında kullanılan büyük modellerdi. Bu üniteler doğal olarak standartlarla uyumluydular ama geleneksel modeller değildiler: DencoHappel bu ünitelerde hava direncini düşürerek 120 kW (ünite başına 15 kW) güç tasarrufu sağlamıştır. Sonuç olarak HVAC sistemleri şirketin şartlarını sağlamış ve yeni bira fabrikası enerji tasarrufunda örnek bir tesis olmuştur. Grolsch şirketinde, DencoHappel merkezi klima santrali cihazlarının neredeyse tamamı verimliliği artırıcı enerji geri kazanımı sistemleriyle donanımlıdır.

Grolsch enerji tasarrufuna ilave olarak ayrıca gürültü emisyonu özelliklerinin ve hizmet ömrünün en sıkı talepleri karşılayabilir olmasını bekliyordu. Bunun neticesi olarak tüm üniteler son derece sessiz fanlarla donatıldılar. Ayrıca gürültünün azaltılmasına yardımcı olması için çifte çerçevelerle kapatıldılar. Ünitelerin iç ve dış duvarlarında kullanılan galvanize çelik ve diğer korozyona dayanıklı malzemeler ünitelerin uzun hizmet ömrüne sahip olmasını sağladı.

DencoHappel merkezi klima santrallerinde kullanılan modüler konfigürasyon esnekliği temin eder:
  • Panellere sahip çerçeveli yapılar kolaylıkla çıkarılabilir.
  • Entegre termal yalıtım ve gürültü azaltımı
  • Birçok enerji geri kazanımı sistemi arasından seçim olanağı
  • Kapalı veya açık alanlara kurulabilme
  • Çeşitli modüler sistem ebatları
  • Frekans konverterleri ile opsiyonel tahrik kontrolü

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.