Yİyecek ve İçecek sektöründen yanma süreçlerİne kadar

Süreç teknolojisi ve spesifik sektör segment ihtiyaçlarına yönelik çözümlerde uzman

Sektör segmentine ve uygulandığı sürece bağlı olarak çözüm sırasında çok çeşitli tozdan arındırma sorunlarıyla karşılaşılabilir. Air Treatment, spesifik gereklilikler listesinin son detayına dek uyarlanmış filtre sistemleri ve ekipman tesisleri geliştirmiştir.

Kimya, metal işleme veya yiyecek içecek olsun her sektörün kendine has tozdan arındırma sorunları vardır. Durum, ilgili başlangıç malzemelerine göre şekillenir. Örneğin taş ve toprak malzeme kullanan süreçler, marangozluk, asbest kullanımlı bina tadilat işleri veya hububatların un haline getirilmesi süreçlerinden tamamen farklı tozlar üretirler. Asbest ile çalışılması durumunda özel bir tehlike kaynağı ortaya çıkar. Air Treatment, asbestin ortadan kaldırılması için kapsamlı bir çözüm sunar.

Ekipman sistemleri, özellikle asbest içeren ürünlerin beton gibi donması ve kontamine olmuş inşa malzemelerinin işlenmesi amaçlı geliştirilmiştir. Bu sistemler, geleneksel çözümlerden farklı olarak daha derli topludurlar ve 6m taşınabilir konteynere sığabilirler. Kurulu bileşen ve izleme sistemleri, asbest elyaflarının kontrolsüz bir şekilde serbest kalmasını engeller. Ek olarak, süreçler birçok sorunun doğmasına neden olurlar. Örneğin yanma süreçlerinde filtreleme sisteminin büyük bir ısı direncine sahip olması büyük öneme sahiptir. Benzer şekilde öneme sahip konular yiyecek, içecek ve lüks yenebilir maddelerin işlenmesinde hijyen ve toz ıslahıdır: örneğin topak üretiminde çıkan talaş gibi.

Bu konular ve sorunlar için Air Treatment, filtreleme, filtreleri tozdan arındırma ve toz nakli konularında doğru çözümdür. Mühendislik uzmanlarımız size tavsiyelerde bulunmaktan memnunluk duyacaktır. Sizin gereklilik listenizi baz alarak, optimal bir çözüm bulunana dek tüm olasılıkları deneyeceklerdir.

İnfilak koruması
Birçok uygulama alanında infilak koruması dikkate alınmalıdır. Yeni ATEX Direktifi sonrasında kullanıcı şirketlere uygulanan şartlar ciddi oranda daha sıkı hale gelmiştir. Air Treatment, infilak-tehlikeli toz ve tehlikeli gaz karışımları içeren süreçlerde infilak basınç-şoku dirençli modelleri bulunan Deichmann tozdan arındırma sistemleri sunar.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.