Urządzenia i systemy filtracyjne

Dopasowane przygotowanie powietrza

Niezależnie od miejsca przeznaczenia np. kuchnia w restauracji, centrum handlowe, hotel, hala przemysłowa czy sala operacyjna, filtry powietrza muszą być zawsze dopasowane do indywidualnych wymagań. Aktualny program produkcji obejmuje ponad 2000 rozmaitych filtrów standardowych i specjalnych, które zapewniają czyste powietrze w obiektach handlowych, produkcyjnych, mieszkaniowych i innych.

Materiały filtracyjne

Ramy i Produkty specjalne

Filtry kanałowe

Odpylacze

Elektrofiltry

Systemy filtrów ssawnych

LoTex / FireTex

Filtry powietrza pozwalają na jednoczesne obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody oraz na spełnienie wymaganych przepisów.

Niezależnie od profilu produkcyjnego pomieszczeń, prowadzonego w nich procesu lub wymagań stawianych parametrom powietrza usuwanego –wielowariantowość naszej produkcji zawsze pozwala znaleźć prawidłowe i dopasowane rozwiązanie projektowe.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.