COM4Line Compacte Units

COM4 compacte luchtbehandelingsunits: één concept, meerdere oplossingen

“Less is more?” – Met dit motto heeft DencoHappel de complexe kenmerken van de COM4 compacte luchtbehandelingsunits herzien en vereenvoudigd. De kleinste modellen, de COM4mini-units, komen uit het voormalige Campos-gamma en bestaan nu in 3 formaten, met luchtdebieten tot ca. 2.200 m³/h. Met zeven modelgroottes dekken de COM4plus-units middelmatige en grotere debietwaarden, tot ongeveer 16,000 m³/h. Voor binneninstallatie in kleine ruimtes kunt u rekenen op het COM4top-gamma (met vijf modelgroottes, tot ca. 6,000 m³/h). Alle modellen van COM4 zijn uitgerust met vrijlopende plugventilatoren met EC-motoren en zeer efficiënte warmteterugwinningssystemen met bypass-opties voor free cooling.

DencoHappel COM4plus

DencoHappel COM4top

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.