Van de levensmiddelenindustrie tot het verbrandingsproces

Expert in op maat gemaakte oplossingen voor de verwerkingstechnologie en industriële segmenten


Een brede waaier aan stofophopingsproblemen kan bestrijd worden met een oplossing, afhankelijk van het industriële segment en het gebruikte proces. DencoHappel heeft filtersystemen en - installaties ontwikkeld die tot in het laatste detail aangepast zijn aan de specifieke lijst vereisten.

Of het nu gaat om de chemische, de metaalverwerkende of de voedingsindustrie: elke sector heeft zijn eigen stofproblemen. Deze problemen hangen samen met de gebruikte materialen. Processen met stenen en aarde leveren een totaal ander soort stof op dan bvb. het zagen van hout, de rehabilitatie van gebouwen die asbest bevatten of het maaien van graan.

Werken met asbest houdt bijzondere gevaren in. DencoHappel biedt omvangrijke oplossingen voor de verwijdering van asbest. We hebben specifieke units ontwikkeld voor de verharding met cement van asbesthoudende producten en voor de recyclage van besmette constructiematerialen. Deze units zijn kleiner dan de conventionele units en passen in een mobiele 20 foot container. De geïnstalleerde componenten en de controlesystemen voorkomen op betrouwbare wijze het onbeheerst vrijkomen van asbestvezels.

Verschillende processen veroorzaken een verscheidenheid aan problemen. Verbrandingsprocessen bijvoorbeeld, dient het filtersysteem aan extreme hitte kunnen weerstaan. In de voedingsindustrie is hygiëne dan weer van cruciaal belang, terwijl stofrecyclage van stof van bossen dan weer belangrijk is voor de productie van pellets.

Voor alle problemen en belangen heeft DencoHappel een passende oplossing voor de filtratie, de ontstoffing van filters en het stoftransport. Onze ingenieurs zullen u met plezier adviseren. Op basis van u lijst met vereisten, zullen ze alle mogelijkheden doorspitten om tot de optimale oplossing te komen.


© 2017 DencoHappel. All rights reserved.