LoTex - Filtrační rouna

Technologie pro nízkou spotřebu

LoTex - zcela nové filtrační médium založené na lotosovém efektu.

 •  

  Filtrační rouno 1704 LoTex, série 1000, třída filtrace G4
  Filtrační rouno 1705 LoTex, série 1000, třída filtrace M5
  Filtrační rouno 1805 LoTex, série 1000, třída filtrace M5

Tato technologie se využívá primárně pro odlučování kapek z proudu vzduchu, protože unikátní úprava média umožňuje výrazně sníženou smáčivost. Voda, olej i emulze se snadno oddělují namísto toho, aby se odpařovaly ve filtru a tak se uchycovaly. Tyto vlastnosti znamenají, že lze odlučovat relativně velká množství kapalin a v případě potřeby je znovu využít. 

Další výhoda –  protože tlakové ztráty Delbag filtrů LoTex jsou výrazně nižší než u běžných odmlžovačů (odlučovačů kapek), spotřeba energie na filtraci je poloviční. Výhody jsou dvě: snížení nákladů a ochrana životního prostředí. V porovnání s obvyklou technologií filtrace kapalných aerosolů nabízí LoTex výrazné výhody:

 • Vysoká energetická účinnost
  Výrazně nižší tlaková ztráta s podobnou odlučivostí umožňuje 50% úspory energie. 
 • Minimalizace formování plynné fáze
  Krátká doba zadržení filtrovaných a kapalných aerosolů umožňuje minimalizaci aerosolových částic vytvářených odpařováním v čistém vzduchu
 • Vysoký stupeň odlučivosti i při různých průtocích vzduchu
  Stupeň odlučivosti filtračních roven LoTex zůstává stabilní i při výrazných změnách průtoku vzduchu. Naproti tomu odstředivé odlučovače mlh vyžadují konstantní průtok.
 • Dlouhá životnost
  Rychlý odtok kapalin s menším tvrdnutím zbytků na filtračním médiu umožňuje jeho delší provozní životnost.
 • Snížení emisí CO2 
  Podle požadavků na sníženou spotřebu energie se díky regeneraci do atmosféry uvolňuje poloviční množství oxidu uhličitého.
   

Filtrační rounaLoTex se již využívají v našich filtrech olejových a emulzních mlh Delbag MultiTron a Delbag MultiAir.

Kontaktujte nás

FläktGroup Czech Republic a.s.

GPS: 50.745719, 15.066067
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV - Vesec
Česká republika
+420 48 5225 111
+420 48 5225 112

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.