Kapsové patrony

Kapsové patrony jsou opatřeny hliníkovým rámem, ve kterém je uchyceno 68 jednotlivých trubic včetně Venturiho trubic. Povrch filtračního média na patronu je 13 m². V závislosti na aplikaci jsou dostupné následující filtrační materiály: polyesterový jehličkový filc, Nomex, Statex, polypropylen, teflon, polyakrylonitrile a Ryton, s nátěrem nebo bez.

 •  

  Filtrační rouno 1704 LoTex, série 1000, třída filtrace G4
  Filtrační rouno 1705 LoTex, série 1000, třída filtrace M5
  Filtrační rouno 1805 LoTex, série 1000, třída filtrace M5
 •  

  Filtrační vložky

  Uspořádání filtračních vložek

  Svislé uspořádání
  Ve většině případů lze filtrační vložky uspořádat svisle. Když se průtokový vzduch odrazí ve vstupní odsávací komoře filtračního systému, narazí na filtrační články zespoda a prochází jimi směrem vzhůru. 

  Vodorovné uspořádání
  Ve zvláštních případech je účinné vodorovné uspořádání filtračních vložek. Zde se vyžívá princip stejnosměrného proudění: vzduch i prach proudí stejným směrem odspoda nahoru. Vodorovná konfigurace znamená, že tento koncept systému dokáže s vysokou účinností odlučovat zvláště lehké a jemné typy prachu s využitím účinného čištění filtrů pulzním vzduchem. To zabraňuje koncentraci jemného prachu ve filtrační komoře. Prach se pohybuje spolu s klesajícím proudem neupraveného vzduchu do zóny odtahu.

  Výměna filtračních vložek

  Výměna na straně čistého vzduchu
  Instalace a demontáž filtračních hadic a přídržných košů se provádí na straně čistého vzduchu. Například u proudových hadicových filtrů se výměna vložky provádí přes servisní dvířka na krytu filtru. Odlehčovací zařízení v tomto případě usnadňuje přístup k prostoru čistého vzduchu. Filtrační hadice jsou uchyceny a utěsněny pomocí pojistných kroužků ve spodní části hadice. Vyfukovací trubky instalované nad filtračními hadicemi lze instalovat a demontovat přes jednoduché nástrčky s těsnícími O kroužky.

  Výměna na straně prachového vzduchu
  U většiny kompaktních filtrů se vložky vyměňují přes stranu prachového vzduchu. Velká přední dvířka umožňují snadný přístup k filtračním článkům. Při výměně se vložky uvolní ze svých úchytů a jednotlivě nebo jako celek se vyjmou z filtru. To umožňuje velmi rychlou výměnu.

   
 •  

  Hadicové kazetové filtry, Series SK 000 300, kategorie filtrů L a M
 •  

  ​Pulzní filtrační patrony MultiPuls-W-FireTex – ​Odprašování
Kontaktujte nás

FläktGroup Czech Republic a.s.

GPS: 50.745719, 15.066067
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV - Vesec
Česká republika
+420 48 5225 111
+420 48 5225 112

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.