Odlučovače

Volba číslo jedna v čištění vzduchu, odsávání prachu a zpětném získávání materiálů

Mnoho výrobních procesů produkuje prach, který je třeba spolehlivě a účinně odlučovat. Z důvodů mnoha různých požadavků je k dispozici řada modelů s širokou škálou filtrů. Technické oddělení odlučovačů prachu Deichman zajišťuje optimální komponenty a systémy pro všechny požadavky.

Prach s jemnými částicemi a ultrajemné částice představují látky zvláště ohrožující lidské zdraví. Pro ochranu mužů a žen před těmito riziky je třeba vyvinout maximální úsilí. Aspekty zdraví a životního prostředí nejsou navzdory své důležitosti jedinými problémy, se kterými se potýká odsávání prachu. Zatímco pro mnoho firem je prach jen nežádoucím odpadem, jiné společnosti zjistily, že je důležitým recyklačním produktem. V důsledku toho jsou součástí našeho portfolia nejen výrobky pro účinnou úpravu vzduchu a odtah prachu, ale i systémy pro účinné zpětné získávání materiálů.

Funkci zařízení ovlivňuje mnoho výrobních a provozních parametrů. Předem je třeba vyhodnotit všechny parametry, které budou mít vliv na systém filtrace. Ve všech případech budou naši techničtí specialisté nápomocni s potřebnou odbornou radou, aby bylo možno optimálně implementovat váš budoucí systém z technického i ekonomického pohledu. Za tímto účelem využívají naši odborníci rozsáhlý komplex technických zařízení. Patří k nim systémy pro analýzu plynu a prachu i testovací zařízení a vybavení s měřící technologií pro vyhodnocování stávajících systémů filtrace.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.