Systémy na míru

Systémy na míru jsou technicky i ekonomicky uzpůsobeny každé jednotlivé aplikaci. Kromě místních podmínek zohledňují specifikace a požadavky zákazníka. K našim činnostem patří i ohřev a chlazení vzduchu, ochrana proti hluku, ocelové konstrukce a aplikace do stávajících systémů.

 •  

  Systémy statické filtrace

  Systémy statické filtrace s protinámrazovou ochranou
  V oblastech s relativně nízkou koncentrací prachu je nejpraktičtějším řešením systém statické filtrace.  Nejčastěji se využívá dvoustupňová konfigurace s předfiltrem a jemným filtrem, která zajišťuje požadovanou třídu filtrace a životnost. Standardně se v prvním stupni používají kapsové filtry a ve stupni jemné filtrace kompaktní filtrační vložky. V klimatech s dlouhým obdobím vysoké vlhkosti a / nebo mlhy se dále do systému integruje odlučovač kapek. V zónách s extrémní mírou venkovní vlhkosti, například v pobřežních regionech, se doporučuje před systém instalovat doplňkový koalescentní filtr. 

  Protinámrazové systémy se používají tam, kde se nízké teploty vyskytují v kombinaci s vysokou vlhkostí. Během takých povětrnostních období zabraňují tyto systémy formování ledu, který by vedl k rychlému nárůstu tlakové ztráty či dokonce ucpání vzduchových filtrů. Do řady protinámrazových systémů Air Treatment patří výměníky tepla, rozvaděče teplého a horkého vzduchu, infračervené systémy a elektrické ohřívače. 
 •  

  Systémy pulzních filtrů

  Systémy pulzních filtrů, křížový průtok
  Samočisticí systémy pulzních filtrace se účinně využívají tak, kde převažují vysoké koncentrace prachu, například v pouštních oblastech a zvláště ve znečištěných průmyslových regionech. Částice prachu se zachycují na povrchu filtračního média. Výsledkem je prachový koláč, který se účinně odstraňuje přímo na místě pomocí protiproudového čištění pulzním proudem stlačeného vzduchu. Podle podmínek v místě instalace jsou filtrační patrony konfigurovány vodorovně (systémy s křížovým průtokem) nebo svisle (deskové filtrační systémy). Systémy pulzní filtrace pracují bez přídavných protinámrazových systémů.
 •  

  Inertní odlučovače

  Inertní odlučovače s druhým stupněm filtrace
  V regionech, kde se mohou vyskytovat vysoké koncentrace prachu s vysokým podílem hrubých částic a v kombinaci s vysokou vlhkostí, nasávaný vzduch lze účinně čistit inertními odlučovači typu TFA. Inertní separátory TFA pracují na principu odklonění, setrvačnosti a odrazu. Vstupní vzduch prochází laminárními sekcemi ve tvaru V a jeho průtok se mnohokrát odkloní. Těžké částice písku nemohou v důsledku setrvačnosti takové extrémní odklony následovat a jsou odváděny ven sekundárním ventilátorem. Inertní odlučovače TFA jsou typické vysokou spolehlivostí, ekonomickou účinností a nízkými nároky na údržbu i při vysokých objemech průtoku.
 •  

  Systémy hloubkových filtračních patron

  Systém hloubkových filtračních patron (deskový filtr)
  Systémy hloubkových filtračních patron jsou účinné pro širokou škálu aplikací. Předfiltr ve formě ekonomického filtračního návleku, který lze snadno měnit, se natahuje přímo na hloubkovou filtrační patronu. Kompaktní konstrukce kombinuje maximální filtrační výkon s dlouhou životností. Zkušenosti ukázaly, že v tomto případě nejsou potřeba protinámrazové systémy tak, jak tomu je u systémů statické filtrace. Hloubkové filtry lze rovněž instalovat do stávajících systémů pulzní filtrace, pokud jsou filtrační výkon a životnost patron pulzních filtrů nedostatečné z důvodů nízkých koncentrací prachu nebo vysoké vlhkosti.
Kontaktujte nás

FläktGroup Czech Republic a.s.

GPS: 50.745719, 15.066067
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV - Vesec
Česká republika
+420 48 5225 111
+420 48 5225 112
Oblasti aplikací
 • Industrial production
 • Pharmaceuticals and life sciences
 • Hospitals and laboratories
 • Semiconductor production
 • Trade and service activities
 • Food and beverage industries

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.