Systémy sání vzduchu

Plynové turbíny, kompresory a motory vyžadují k maximálnímu výkonu čistý vzduch, který zaručí systémy sání vzduchu. ​Tento systém zajišťuje špičkovou účinnost procesů s minimální spotřebou energie.

Systémy na míru

Standardní systémy

Turbo zařízení a motory jsou v provozu po celém světě, a často za velmi obtížných podmínek. Aby tyto stroje udržitelně dosahovaly špičkových výkonů, nasávaný vzduch musí být optimálním způsobem čištěn, a naše systémy sání vzduchu tuto funkci splňují, například tak, že zabraňují snížení účinnosti plynových turbín v důsledku zhoršených aerodynamických podmínek lopatkového systému turbíny (např. zanášením). Kvalitní filtrace nasávaného vzduchu navíc eliminuje nutnost nákladné údržby (např. mytí za provozu) i třeba poškození hrubými částicemi nebo korozivními usazeninami. Doprovodné úpravy vzduchu navíc minimalizují provozní náklady po celou dobu životnosti zařízení.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.