DENCO®-OfficeCool

Podlahový konvektor LECU (Local Environmental Control Unit)

Podlahové konvektory LECU dávají systému podlahové klimatizace příkladnou schopnost vypořádat se se změnami dispozice a se změnami požadavků jednotlivých pracovních míst. Je to inteligentní podlahový konvektor, snadno umístitelný kdekoliv v podlaze v jakékoliv části kanceláře.

 •  

  Podlahový konvektor LECU
 •  

  Výdechové mřížky podlahového konvektoru LECU
Každá zónová jednotka může být ve spojení až s 20 podlahovými konvektory LECU, což poskytuje velikou variabilitu tomuto systému podlahové klimatizace. Každá  jednotka LECU obsahuje ventilátor, plynule ovládanou směšovací klapku a inteligentní regulační systém, který je schopen udržovat nastavené podmínky pro jednotlivá mikroklimata v okolí LECU recirkulací vzduchu a řízením poměru směšování vzduchu v interiéru se vzduchem ve zdvojené podlaze, který připravila zónová jednotka. LECU má 3 volitelné rychlosti otáček svého ventilátoru a nastavitelné hodnoty požadovaných podmínek pro uspokojení požadavků uživatele.Se svým vlastním rámem, půdorysnými rozměry 600x600 mm a s hmotností 18kg může být LECU použito do zdvojených podlah bez horizontálních výztuh.Přemístění LECU může být hotovo v řádu minut. Toto Vám umožní míti volnou ruku ve změnách dispozice kanceláře.
Nastavení LECU je možné několika způsoby. Nejjednodušším způsobem je změna požadovaných hodnot (set point, otáčky ventilátoru) přes displej zónové jednotky či přes variantní ovládací displej přímo na LECU. Nadřazená regulace (BMS), která umožnuje LECU jak nastavovat tak I sledovat pomocí datových bodů, je dalším způsobem. Když jsou zónové jednotky propojeny do sítě, mohou být tyto zónové jednotky v síti řízeny průměrem hodnot naměřených čidly LECU jednotek uvnitř jakékoliv konkrétní zóny.

Je mnoho způsobů, jak nastavovat LECU: 
 • displejem přímo na LECU pod ochrannou mřížkou
 • displejem na zónové jednotce
 • vzdáleně umístěným nástěnným displejem zónové jednotky
 • BMS systémem a Ethernetovým rozhraním
Každá volba umožňuje nastavit žádané hodnoty vnitřní teploty a otáčky ventilátoru pro každé LECU. Navíc může být vybudován systém jednotek řídících a řízených (master & slave), kde jedna větší zóna s mnoha jednotkami LECU může být ovládána jedním ovladačem pro udržování stejné teploty.Režimy:
 • Chlazení
 • Topení
 • Recirkulace
 • Elektrické topení
HX_LECU_operation_CoolingMode_2

Pokud čidlo prostorové teploty v místnosti zjistí, že je teplota okolí příliš vysoká, zeptá se podpodlahového čidla teploty. Pokud je podpodlahová teplota pod prostorovou teplotou, klapka se otevře, což umožní prostor ochladit. Klapka je plynule řízena, aby dostatečně vyrovnala tepelné zisky prostoru..

 
HX_LECU_operation_HeatingMode_2

Pokud čidlo prostorové teploty v místnosti zjistí, že je teplota okolí příliš nízká, zeptá se podpodlahového čidla. Pokud je podpodlahová teplota nad prostorovou teplotou, klapka se otevře, což umožní prostor ohřát. Klapka je plynule řízena, aby dostatečně vyrovnala tepelné ztráty prostoru.

 
HX_LECU_operation_RecirculationMode_2

Pokud čidlo prostorové teploty v místnosti zjistí, že teplota okolí se shoduje s nastavenou hodnotou, klapka zůstane uzavřena a jednotka tak bude fungovat v cirkulačním režimu. Nastavitelná směšovací klapka umožní dostatečně splnit požadavky na přívod čerstvého vzduchu do prostoru.

 
HX_LECU_operation_ElectricHeaterMode_2

Za výjimečných okolností, pokud čidlo prostorové teploty v místnosti detekuje, že teplota je příliš nízká, a po dotázání podpodlahového snímače se stanoví, že je k dispozici dostatek tepla, ovladač klapku zcela otevře a iniciuje akumulátor elektrického ohřívače. Ohřívač zůstane zapnutý do doby, kdy se buďto teplota pod podlahou zvýší dostatečně natolik, aby splňovala požadavky na vytápění, nebo se pokojová teplota zvýší na nastavenou hodnotu.
.

 
Kontaktujte nás

FläktGroup Czech Republic a.s.

GPS: 50.745719, 15.066067
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV - Vesec
Česká republika
+420 48 5225 111
+420 48 5225 112
DH-přednosti
 • Tichý chod
 • Přemístitelnost v rámci minut
 • Žádná potrubní vedení vzduchu / médií
 • Individuální řízení
 • EC a AC-ventilátory

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.