SAHARA MAXX

Přizpůsobení každému požadavku

Použitím vytápěcích jednotek SAHARA MAXX lze vyhovět nejrozličnějším požadavkům v oblasti vytápění, chlazení i větrání s filtrací; jednotky se vyrábějí v různých modelových variantách.

 •  

  SAHARA MAXX HN - Comfort
 •  

  SAHARA MAXX HN s podstropní sekundární žaluzií
 •  

  SAHARA MAXX HN Industry
 •  

  SAHARA MAXX HS
 •  

  SAHARA MAXX HD
 •  

  SAHARA MAXX HE
 •  

  SAHARA MAXX HX
 •  

  Hybrid Air Treatment - The perfect combination of decentralized air conditioning with central heat recovery
 • - HN
 • - HS
 • - HX
 • - HD
 • - HE
 • - HG

Dodává dobrý vzduch do průmylové výroby

Pro použití v normálním průmyslovém prostředí, různých obchodech, skladištích, halách. Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HN jsou dodávány v 5-ti konstrukčních velikostech.

 

Nerez – Vytápěcí jednotka pro vysoké nároky

Speciálně pro použití v prostředí pro zpracování potravin, v chemickém průmyslu a v myčkách automobilů. U všech čtyřech vyráběných konstrukčních velikostech vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HS jsou téměř všechny komponenty z nerezu. To umožňuje dodržet hygienické podmínky a je zárukou dlouholetého použití i v agresivních prostředích.

 

Vytápění v nevýbušném průmyslovém prostředí

Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HX smějí být používány v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jednotky jsou v zajištěném provedení II 2G c IIB T4/T3 nebo v provedení s pevným závěrem II 2G IIB+H2 T4/T3. Všechny čtyři velikosti jsou vybaveny opláštěním z lakovaného ocelového plechu nebo opláštěním z nerezu pro použití při kontaktu s agresivními médii.

 

Výkonné vytápění

Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HD jsou téměř identické s jednotkami SAHARA MAXX HN a jsou v provedení Comfort nebo Industry a s konstrukční velikostmi 1 až 4.
Uvnitř ventilátorové skříně jsou velké rozdíly: výkonější ventilátor zabezpečuje vyšší množství vzduchu, vyšší tlak a s tím spojený vyšší topný výkon, než je u jednotky SAHARA MAXX HN.

 

Čerstvý vzduch do průmyslového prostředí

V oblastech, ve kterých není možná instalace rozvodů potrubí pro vytápění nebo by působila rušivě, nebo tam, kde je požadováno přídavné vytápění, jsou elektrické vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HE správnou volbou.
S 3-mi konstrukčními velikostmi a topnými výkony od ​4 do 42 kW lze pokrýt nejčastější případy použití. K regulaci elektrických vytápěcích jednotek jsou určeny elektroskříně OSHE, které splňují všechny bezpečnostní požadavky.

 

Komfortní vytápění plynem

Ve všech případech, kde se k vytápění používá plyn, jsou použity plynové vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HG. Pomocí plně automatického plynového tlakového hořáku, zajišťují ve dvou konstrukčních velikostech jednotky, topný výkon od 12 do 70 kW.
Plynové vytápěcí jednotky jsou v provedení jako otevřený nebo uzavřený spotřebič a nabízejí velké množství příslušenství pro odtah kouře. Rozličné příslušenství na straně vzduchu k jednotce je identické s příslušenstvím celé modelové řady SAHARA MAXX.

 
Kontaktujte nás

FläktGroup Czech Republic a.s.

GPS: 50.745719, 15.066067
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV - Vesec
Česká republika
+420 48 5225 111
+420 48 5225 112

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.