Row-DENCO®

Řešení pro serverovny s vysokou hustotou výkonu

Obor datových center již není statický - konstruktéři a manažeři musí zvažovat stávající požadavky na výkonnost i předvídat budoucí stav svého datového centra.  Potřebují produkt, který je škálovatelný a přizpůsobitelný, má jednotnou konstrukci, podává stabilní výkon a je jednoduchý. Tyto vlastnosti jsou zapotřebí při růstu a evoluci účinnosti datových center. Jednotky přesné klimatizace Row-DENCO® všechny tyto vlastnosti nabízejí a navíc poskytují účinnost provozu, kterou vyžadujete.

  •  

    Row-DENCO

Škálovatelné
Se svou šířkou 300 mm, sáním vzduchu zezadu a výdechem směrem dopředu lze jednotky Row-DENCO® spojovat s konkrétními servery namísto s prostorem. To umožňuje přímý vztah mezi serverem a jeho zdrojem chladícího vzduchu.

Přizpůsobitelné
Vysoce přizpůsobitelná metoda rozšiřování stávajících datových center. Konstrukce nevyžaduje zvýšenou podlahu či podhled a potřebuje jen malý půdorysný instalační prostor (mezi 0,30 a 0,36 m²). Součástí jsou snadné a jednoduché přípojné body, které umožňují rychlou instalaci shora nebo zdola.

Spolehlivé
Navrženy pro snadnou konfiguraci N+1. Jednotky lze propojit do sítě, což umožňuje nastavení pohotovostní konfigurace. Ventilátory v každé jedné jednotce standardně pracují v „zálohovém provozu“, což znamená, že když je potřeba ventilátor vyměnit, zbývající ventilátory zvýší otáčky, čímž pokryjí požadavky na průtočné množství vzduchu jednotkou.

Jednotné
Dodávají se jako splitové jednotky pracující s chladivem i jako jednotky vodní – na chladící vodu, ale sdílejí stejné konstrukční principy a prvky: přípojky shora i zdola, zvlhčovač je k dispozici pro obě verze, velikosti skříně a konfigurace průtoku vzduchu jsou shodné pro oba typy.

Jednoduché
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a údržba jednotek Row-DENCO® jsou tak jednoduché, jak to jen lze. Od integrovaných koleček, s jejichž pomocí jednotky snadno dostanete na místo instalace, po přístupnost všech vnitřních součástí při údržbě.

Kontaktujte nás

FläktGroup Czech Republic a.s.

GPS: 50.745719, 15.066067
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV - Vesec
Česká republika
+420 48 5225 111
+420 48 5225 112
DH-přednosti
  • Krátké, rychlé a přímé propojení se servery
  • Bez odstávek: vnitřní ventilátory umožňující rychlou výměnu za chodu
  • Nízké nároky na instalační prostor
  • Jednotný design – různé průtoky vzduchu
  • Jednoduchá a inteligentní konstrukce umožňující snadnou dodávku, instalaci, uvedení do provozu a údržbu.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.