Adia-DENCO®

Krátká doba amortizace vzhledem k nízkým provozním nákladům

Nepřímý freecooling  v kombinaci s nepřímým adiabatickým chlazením – toto je hlavní podstata jednotky Adia-DENCO®. Tato centrální jednotka, která byla vyvinuta speciálně pro kontrolu klimatu v datacentrech, je založena na prověřeném designu vzduchotechnických jednotek DencoHappel CAIR. Umožňuje průtočné množství vzduchu až do 55 000 m³/h a chladící výkon přes 300kW. Flexibilní design je šitý na míru pro Vaše aplikace. Extrémně nízké roční provozní náklady chladícího systému Adia-DENCO® umožňují rychlou finanční návratnost oproti běžným řešením chlazení datacenter.

 •  

  Adia-DENCO
 •  

  Adia-DENCO

Při venkovních teplotách pod 6 °C je k pokrytí technologií produkované tepelné zátěže v datacentru plně dostatečné pouze nepřímé volné chlazení jednotky Adia-DENCO®. Při tomto provozu jsou veškeré dodatečné chladící systémy (adiabatika a kompresorové/vodní chlazení) vypnuty. Vysoce účinné EC-ventilátory na straně venkovního vzduchu pracují na minimální otáčky a zajišťují, aby teplota přívodního cirkulačního vzduchu do datacentra nepřekročila 25 °C. Při venkovních teplotách od 6 do 22 °C je odpovídající chladící výkon ovládán plynulou změnou otáček EC ventilátorů venkovního vzduchu až do maximálních otáček. Pouze při teplotách venkovního vzduchu nad 22 °C je potřeba dodatečného adiabatického chlazení. Integrovaná regulace vždy hledá optimální energetické minimum mezi rychlostí otáček ventilátoru a adiabatickým chlazením. V závislosti na chladícím požadavku datacentra a venkovních teplotách na 29°C je adiabatický chladící systém  podpořen dodatečným chladičem pro výkonové špičky. Tento pak může být navržen jako 100% redundance – záloha chladícího systému.Adiabatické chlazení je založeno na jednoduchém fyzikálním principu, kdy odpařující se voda odebírá teplo ze svého okolí. V jednotce Adia-DENCO® probíhá energeticky efektivní chlazení ve dvojitém deskovém rekuprátoru s velkou teplosměnnou plochou. Teplý venkovní vzduchu je nejprve zvlhčen a tím ochlazen a následně projde přes rekuperátor. Přes stěny tohoto dvojitého výměníku dojde k přenosu tepla ze strany ohřátého vnitřního cirkulačního vzduchu z datacentra na chladný venkovní vzduch. Velká plocha výměníku a vlastní konstrukce umožňuje vysoce efektivní provoz ve všech provozních podmínkách s nízkou tlakovou ztrátou.

Svým provozním systémem jednotka Adia-DENCO® splňuje nová environmentální doporučení pro počítačová centra, které doporučuje maximální teplotu vstupního vzduchu až 27 °C. Malý počet provozních hodin za rok s venkovní teplotou vzduchu nad 29 °C (v mírných klimatických pásmech) redukuje roční náklady na dodatečné kompresorové chlazení na absolutní minimum, nebo jej dělá téměř zbytečným. V důsledku takto rozsáhlého snížení potřebného výkonu kompresorového chlazení mohou provozovatelé datacenter ušetřit až 70 % spotřebované energie a odpovídajícím způsobem snížit provozní náklady. A toto platí pro všechny klimaticky mírné oblasti na celém světě.

Kontaktujte nás

FläktGroup Czech Republic a.s.

GPS: 50.745719, 15.066067
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV - Vesec
Česká republika
+420 48 5225 111
+420 48 5225 112
DH-přednosti
 • PUE chlazení < 1.05
 • Široká řada velikostí jednotky, až do 400kW chladícího výkonu a více
 • Celeroční chlazení bez potřeby strojního chlazení – snížené požadavky a investicní náklady na elektrické vybavení
 • Konfigurovatelný a modulární návrh jednotek, který je založen na 40 leté zkušenosti v oboru vzduchotechniky
 • Venkovní nebo vnitřní provedení
 • EC-ventilátory v sestavě „fanwall“ – ventilátorová stěna
 • Převratně účinný dvojitý deskový rekuperační výměník (Al/epoxy) 
 • Doplňkový chladič pro výkonové špičky a redundanci (chladivo nebo chladicí voda)
 • Jednoduchá a rychlá instalace  
 • Komplexní zákaznická podpora

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.