Jednotky přesné klimatizace

Přesné hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu pro citlivé aplikace

Přesná klimatizace pro nás není pouhý název, ale je to slib, který je staven na základech naší mnohaleté zkušenosti z datacenter, serveroven, archivů, knihoven, strojoven a mnoha dalších aplikací.

Multi-DENCO

Ultra-DENCO

Venkovní jednotky

Všechny výrobky z portfolia produktů DENCO znamenají následující: přesné udržování teploty a vlhkosti, spolehlivost, úspory prostoru a energeticky vysoce účinné řešení. Díky dlouholeté úspěšné zkušenosti s našimi jednotkami, které pracují v tradičních řešeních chlazení IT můžeme tuto naši zkušenost použít i na řadu dalších aplikací. Naše jednotky se starají o co největší citelné chlazení (t.j. poměr citelného tepla SHR = 1) čímž zvyšují svou účinnost a úspory energie.

Přesné klimatizační systémy DencoHappel vyhovují přísným předpisům a specifikacím v data centrech a telekomunikačních zařízeních. Významně přispívají ke spolehlivému provozu a nepřetržité dostupnosti IT systémů. Všechny jednotky přesné klimatizace DENCO úspokojí teplotní požadavky a zároveň zachovají stálou úroveň vlhkosti. Tímto úspěšně zamezují selháním způsobeným přehřátím hardwaru či jeho předčasnému stárnutí. Systémy DencoHappel však neposkytují hodnotné služby pouze pro IT centra. Své opodstatněné uplatnění naleznou stejně také například v laboratořích, při výrobě čipů, také v nanotechnologických a medicínských zařízeních – všude tam, kde je extrémně důležité přesné zachování specifických parametrů týkajících se vzduchu a zvláště pak jeho dobrá kvalita.

Společnost DencoHappel vyrábí systémy úpravy vzduchu, poskytuje podporu během jejich provozu, provází projektanty při plánování toho, jak dosáhnout optimální kontroly klimatu a testuje své produkty ve vlastních laboratořích a měřících centrech za reálných podmínek. Naši technici kontrolují mimo jiné výkonnost vybavení, napodobují, simulují a ověřují proudění vzduchu v místě instalace a měří úroveň akustického výkonu. Výsledkem je, že naši zákazníci od nás dostávají technologicky propracované a testované produkty, které navíc odpovídají normě ČSN ISO 9001.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.