řada COM4

COM4: jeden koncept, mnoho řešení

“Méně je více?” – Pod tímto mottem společnost DencoHappel přepracovala a zjednodušila složité prvky kompaktních vzduchotechnických jednotek řady COM4. Nejmenší model jednotky, COM4mini, byl převzat z původní řady Campos a je k dispozici ve třech velikostech s průtokem až 2,200 m³/h. Střední a větší průtok pokrývají jednotky COM4plus se sedmi konstrukčními velikostmi a průtokem až 16,000 m³/h. Pro vnitřní instalaci ve stísněných prostorech jsou k dispozici jednotky řady COM4top (pět konstrukčních velikostí s průtokem až 6,000 m³/h). Všechny jednotky řady COM4 jsou vybaveny ventilátory s volným oběžným kolem a EC motorem, vysoce účinným systém zpětného získávání tepla a obtokem pro volné chlazení.

DencoHappel® COM4plus

DencoHappel® COM4mini

DencoHappel® COM4top

Paralelně s přemístěním výroby do závodu v německém Wurzenu byly upraveny některé konstrukční vlastnosti kompaktních vzduchotechnických jednotek. Tyto změny umožňují sjednocení výrobních postupů, jejich zkrácení a snížení počtu variant. Klíčovou roli zde hraje standardizace opláštění jednotek. Stejně jako u modulárních vzduchotechnických jednotek je základem všech modelů COM4 rámová konstrukce, ve které jsou integrovány vysoce kvalitní panely, což umožňuje pružnost ve výrobních procesech. Kostrukce také zajišťuje snadný přístup k jednotlivým dílům jednotky pro jejich údržbu. Krom toho je k dispozici nová základní vlastnost jak jednotek COM4plus, tak COM4mini a to je možnost použití jednotek ve venkovním prostředí.

Přechod všech tří řad jednotek na provoz s ventilátory s EC motory zjednodušuje nákup a skladování. Další výhodou je strategie jednotných komponent, kdy u modelů s podobným hodnocením proudění vzduchu mohou být nyní instalovány identické EC motory. Například sedm velikostí jednotky COM4plus může být vyráběno pouze ze čtyř různých velikostí ventilátoru.

Pro nejmenší řadu jednotek COM4mini jsou nyní používány panelové filtry namísto kapsových. Jsou instalovány v kosém úhlu tak, že účinná plocha je větší než samotný průřez jednotky. To umožňuje snížení tlakové ztráty. Pro jednotky COM4plus jsou panelové filtry k dispozici jako volitelná výbava a novou volbou je možnost objednání rekuperačního modulu se sorpčním rotorem pro zpětné získávání vlhkosti.

Z těchto inovací profitují zákazníci, a to nejen v podobě krátké dodací lhůty a jednoduššímu pořizování náhradních dílů, ale mohou využít výhod jednotného softwaru. Zákazník může nyní využít pouze jeden software a provádět tak výpočty pro všechny kompaktní vzduchotechnické jednotky DencoHappel. Konfigurace a výpočty jsou nyní stejné pro jednotky COM4plus, COM4mini i COM4top. S těmito technickými, konstrukčními a výrobními inovacemi splňuje společnost DencoHappel poslední požadavky trhu. Kompaktní vzduchotechnické jednotky, které jsou předem nakonfigurovány a připraveny k připojení, jsou v posledních letech stále populárnější, jak vyplývá z počtu objednávek. Jedním z důvodů jsou nižší investiční náklady ve srovnání s modulárními jednotkami. Výhody energetické účinnosti, které nabízí řada jednotek COM4, mohou tento vývoj ještě více urychlit.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.