Centrální systémy vzduchotechniky

Bratislavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj

Ing. Stanislav Pešek
Tel.: +421 2 4445 79 16-17
Mobil: +421 905 716683
Fax: +421 2 4445 99 37
E-mail: Stanislav.Pesek@flaktgroup.com
DencoHappel CZ a.s., organizačná zložka
Vajnorská 103/A
831 04 Bratislava

DecENTRÁLNÍ SYSTÉMY vzduchotechniky

Bratislavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj

Ing. Ludovít Gerbery
Tel.: +421 2 4445 79 16-17
Mobil: +421 917 982767
Fax: +421 2 4445 99 37
E-mail: Ludovit.Gerbery@flaktgroup.com
DencoHappel CZ a.s., organizačná zložka
Vajnorská 103/A
831 04 Bratislava

CENTRÁLNÍ a decentrální SYSTÉMY vzduchotechniky

Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, Košický a Prešovský kraj

Ing. Richard Fabián
Tel.: +421 2 4445 79 16-17
Mobil: +421 907 740493
Fax: +421 2 4445 99 37
E-mail: Richard.Fabian@flaktgroup.com
DencoHappel CZ a.s., organizačná zložka
Vajnorská 103/A
831 04 Bratislava

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.