Filtrace výparů a kouře ze svářování

Množství vzduchu:

20 000 m³/h

Aplikace:

Vysokokapacitní automatické řezací stroje a svařovací lisy i ruční svářečky, které se používají při výrobě ocelových mříží. Procesní vzduch odsávaný z těchto systémů je silně kontaminován. Optimální úpravu takto silně znečištěného vzduchu zajišťují odlučovače kazetového typu, které jsou regulovány podle diferenčního tlaku a využívají filtrační média, jež lze čistit. V zimním období lze čistý filtrovaný vzduch vracet zpět do haly v cirkulačním režimu vzduchu, čímž se šetří náklady na energie.

Koncept systému:

Kazetový odlučovač EuroJet

Typ:
EJC 20-C

Instalované filtry:
20 filtračních patron

  • Materiál: Filtrační papír
  • Aplikační kategorie BIA: H
  • Typ: MultiPuls se systémem výměnné technologie

Analogový ovladač filtrace typu AF 12-4

 

 

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.