Separace emulzní mlhy u vertikální vrtačky

Množství vzduchu:
2 x 1 000 m³/h

Aplikace:
Tento proces vytváří mírné koncentrace emulzní mlhy. Tento filtrační systém mlhu odsává a bezpečně ji odlučuje z provozu. Vysoká účinnost filtru umožňuje provoz v režimu cirkulace vzduchu.

Koncept systému:
Kompaktní filtr MultiAir Junior

Typ: KNA/W 025/1

Instalované filtry: 
2 x kovové filtry 2002
1 x kovový filtr 2105
1 x AeroPlus 3109

Jsou vybaveny: 
Integrovanými ventilátory
Ovladač se zobrazením 2 diferenčních tlaků

A 2002 metal filters
1 x GEA 2105 metal filter
1 x GEA AeroPlus 3109

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.