Odsávání z nádrže s mazacím olejem

Množství vzduchu:

3 600 m³/h

Aplikace:

Separace olejové mlhy s odsávaného vzduchu z nádrže s mazacím olejem v plynové turbíně. Během údržby elektrostatického filtru pracuje systém v obtokovém režimu pro zajištění nepřetržité ventilace olejové nádrže.

Koncept systému:

Elektrostatický filtr

Typ:
FBH, ​velikost 020/100

Jsou vybaveny:

  • Konstrukcí s ocelovou základnou; radiálním ventilátorem s třífázovým AC-motorem
  • Tlumičem hluku
  • Potrubním systémem pro neupravený a upravený vzduch
  • Uzavíracími klapkami
  • Ovládací skříní

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.