Úprava odpadního vzduchu z pecí pro tepelné tváření

Množtví vzduchu:

24 000 m³/h

Aplikace:

V provozech s tepelným tvářením. Systém odlučovače s protipožární ochranu, separaci hrubého prachu a filtraci olejové mlhy.

Koncept systému:

První stupeň

Funkce:
Středotlaká pračka vzduchu
- Separace hrubého prachu a protipožární ochrana

Typ:
NMD/B, velikost 076

Jsou vybaveny:

 • Regulací pračky vzduchu, typ WSW
 • Regulací průtoku, typ KNR
 • Opláštěním
 • Dvířky pro odvod kalu
 • Vyhřívací jednotkou (pro venkovní instalaci)

Druhý stupeň

Funkce:
 ​Ppotrubní vzduchový filtr MultiClean
- Filtr olejové a emulzní mlhy

Typ:
KLG, velikost 6/2

Instalovaný filtr:
48 x kovových filtrů 2002 (4 vrstvy)

Jsou vybaveny:

 • Radiálním ventilátorem
 • Potrubním systémem pro upravený a neupravený vzduch
 • Přípojkami adaptérů
 • Potrubními přípojkami
 • Ovládací skříní
 • Radial fan with motor
 • Piping system for treated and untreated gas
 • Adapter connections
 • Connection piping
 • Deflector hood
 • Control cabinet

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.