Filtrace olejové mlhy u brusek na klikové hřídele

Množství vzduchu:

4 000 – 5 000 m³/h

Aplikace:

Pro provozy s procesy broušení klikových hřídelí. Filtrace olejové mlhy.

Koncept systému:

Kompaktní filtry MultiAir

Typ:

KNA/W 2/2 AF

Instalované filtry: 
4 x kovový filtr ​DencoHappel 2002 (2 vrstvy)
2 x kovový filtr ​DencoHappel 2105 
2 x ​DencoHappel MultiPack with 8208 

Jsou vybaveny:
Každý 2 EKM 1000, 24 V

Komponenty systému: 

  • Potrubí odvodu vzduchu
  • Manuální škrticí klapka
  • Nosná konstrukce
  • Sifony odpadu
  • Teplotní čidlo

 

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.