Další typy filtrů

Přehled:

DencoHappel pokrývá téměř kompletní spektrum aplikací filtrace vzduchu. Kromě již popsaných typů - elektrostatické filtry, mechanické filtry, odlučovače a systémy sání vzduchu - jsou součástí portfolia DencoHappel systémy praček vzduchu a filtry s aktivním uhlím.

Pračky vzduchu:

DencoHappel systémy praní vzduchu za mokra jsou účinné při separaci lepkavého (lepivého) prachu. Odlučovače nejsou při odstraňování lepkavých částic efektivní, neboť filtrační média ucpaná těmito částicemi nelze účinně čistit. Filtry s mokrým provozem jsou ideální při použití v oblastech, kde se provádí odlučování hrubých částic prachu při současném chlazení procesního vzduchu o vysokých teplotách. Jedním z příkladů je zachycování formovacího písku ve slévárnách.
Pračky vzduchu se široce využívají jako předfiltry a při úpravě vzduchu před elektrostatickými filtry v oblastech, kde se vyskytuje mlha s rozpouštědly..

Výrobky: AquaClean Type NMD pračky vzduchu se středním tlakem

Filtry s aktivním uhlím:

Filtry s aktivním uhlím se používají pro absorpci plynných látek. Filtry s aktivním uhlím se široce využívají v následujících aplikacích:

  • Vzduchotechnické systémy na letištích (pro odlučování kerosinových výparů)
  • Filtrace odsávaného vzduchu v provozech na zpracování odpadu (odstraňování zápachu)
  • Jaderné elektrárny (filtrace radioaktivních látek)
  • Chemický průmysl (separace s chemickými látkami).

Výrobky: CHL systémy filtrace s aktivním uhlím; vzduchové filtry DHG

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.