Mechanické filtry

Přehled:

Mechanické filtry jsou nejuniverzálnějším typem filtrů. Pokrývají téměř kompletní řadu vzduchových filtrů. Jejich použití sahá od 200 metrů pod hladinou moře (ve filtrech přívodního vzduchu v ponorkách) po horské oblasti ve vysoké nadmořské výšce (ve filtraci odsávání kuchyní na horských stanicích), a patří k nim filtrace od hmyzu, kapalných aerosolů a rozptýleného radioaktivního prachu. Níže uvedené informace představují malý výběr z mnoha možných aplikací mechanických filtrů.

Filtrace emulzních mlh:

Emulzní mlha (ve vodě rozpustitelné chladící kapaliny) se mohou vyskytovat například při CNC zpracování. Při tomto použití mají mechanické filtry výraznou výhodu nad filtry elektrostatickými - provozní spolehlivost. Provozní náklady mechanických filtrů jsou rovněž nižší než u elektrostatických filtrů. To je výsledkem skutečnosti, že elektrostatické filtry vyžadují vzhledem k elektrické vodivosti ve vodě rozpustitelných chladících kapalin intenzivní čištění, aby nedocházelo k elektrickým přeskokům, které se jinak rychle vyskytují. Volba optimálního mechanického filtru závisí na tom, zda je vyžadován centrální nebo decentralizovaný systém odsávání. Výběr filtračního média závisí na tom, zda uživatel provozuje systém s cirkulačním nebo odsávaným vzduchem.
Filtry vzduchového potrubí, systémy centrální instalace nebo kompaktní decentralizované odsávací jednotky.

Filtrace prachu:

Jednou z hlavních oblastí použití mechanických filtrů je odlučování prachu. V těchto aplikacích se zachycují a zadržují aerosoly. Meze nákladové efektivnosti se zde různí v závislosti na typu prachu od 2 mg/m3 do 5 mg/m3. Spektrum filtrovaných prachových částic sahá od těch, které se vyskytují v běžném vzduchu v místnostech přes procesní vzduch po aplikace s radioaktivními izotopy. Při sběru prachu se převážně využívají média na jedno použití.
Filtry vzduchového potrubí, systémy centrální instalace nebo kompaktní decentralizované odsávací jednotky.

Filtry s nehořlavou a antibaktreiální úpravou:

Pokud se prachové filtry používají pro odstranění toxického prachu, používají se mechanické filtry s nehořlavou a antibaktreiální úpravou, zvláště v aplikacích s cirkulačním vzduchem.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.