Elektrostatické filtry

Přehled:

Použití elektrostatických filtrů je vysoce různorodé a jsou široce využívány díky své nízké tlakové ztrátě a snadnému čištění elektrostatických filtračních jednotek. Rádi bychom na tomto místě uvedli tři nejdůležitější oblasti použití elektrostatických filtrů (viz VDI směrnice 3678, část 2: „Elektrostatické filtry a filtrace procesního vzduchu a vzduchu v místnostech” – VDI-Richtlinie 3678 Teil 2, Elektrofilter-, Prozessluft- und Raumluftreinigung).

Filtrace olejových mlh:

Podle počtu použitých systémů je nejdůležitější oblastí použití elektrostatických filtrů bezpochyby odlučování olejové mlhy, což je znečišťující látka, která se vyskytuje při řezání kovu a v obráběcích procesech. Pro odstranění olejové mlhy jsou k dispozici dvě různá řešení:

  1. Centrální systémy odsávání, které prostřednictvím potrubního systému zajišťují odsávání z několika emisních zdrojů
  2. Decentralizované systémy odsávání, jež se instalují přímo na jednotlivých pracovištích.

Oba tyto typy odsávacích systémů mají své výhody v závislosti na specifických provozních podmínkách, se kterými se setkávají. Proto nelze poskytnout obecně platná doporučení s ohledem na to, který typ je v zásadě lepší. Pro odlučování olejové mlhy se používají hlavně kovové filtry a filtry z kovových směsí, a to v závislosti na koncentraci neupraveného vzduchu a velikosti kapek, které mlhu tvoří. Tyto filtry se používají ve funkci předfiltrů v kombinacích s elektrickými filtry. Účelem těchto filtrů však není předběžná separace, ale rovnoměrné směrování proudu vzduchu.

Při stanovení možné úrovně filtrace jsou klíčové následující faktory:

  • Rychlost vzduchu na ionizační elektrodě (u decentralizovaných systémů je poněkud nižší než u systémů centrálních)
  • Tloušťka ionizačních elektrod (ideálně co nejmenší)
  • Rovnoměrnost proudění vzduchu.

Pravidlem je, že vysoké napětí je kladné. Pokud se v procesním vzduchu nacházejí toxické látky, doporučuje se použít filtrační papír s vysokou třídou filtrace (vyšší než E10 podle ČSN EN 1822) a hydrofobními a olejofobními charakteristikami, přičemž se filtr instaluje za elektrostatický odlučovač.  

Vzduchotechnické elektrostatické filtry:

Jednou z možností použití, jež stále nabývá na důležitosti, je využití vzduchotechnických elektrostatických filtrů. Tyto filtry se v kombinaci s filtračními vložkami, které slouží jako předfiltry, integrují do vzduchotechnického potrubí a tam pracují jako přívodní a cirkulační filtry.

Instalace elektrostatických filtrů má následující výhody:

  • Výrazná eliminace mikroorganismů (klíčový faktor syndromu nemocných budov - SBS)
  • Žádný prachový koláč, přes který musí vzduch protékat, což eliminuje jednu z hlavních příčin zápachu.
  • Velmi nízké tlakové ztráty, což snižuje náklady na energie.
  • Prakticky nedochází k tvorbě odpadu, který je třeba likvidovat.

Přívodní vysoké napětí má kladný náboj, což zajišťuje úrovně koncentrace ozónu, které jsou výrazně nižší, než jakékoliv příslušné limitní hodnoty.

Mobilní pračka vzduchu systém plně automaticky čistí.

Systémy, které musí separovat organické uhlovodíky (například v kerosinu na letištích), využívají stupeň s aktivním uhlím.
Vzduchotechnické elektrostatické filtry mají modulární konstrukci, což platí pro všechny velké systémy postavené podle Penneyho principu. To znamená, že se série malých elektrostatických filtračních jednotek instaluje například v komínovém nebo bateriovém systému ve svislé nebo vodorovné konfiguraci.

Separace rozpoštědel:

Separace mlh s rozpouštedly je jednou z mála použití filtrace, při níž se využívá záporného vysokého napětí. Úprava vstupního vzduchu probíhá s využitím praček vzduchu nebo chladičů. Různé typy rozpouštědel se vyskytují zvláště při výrobě textilií a koberců.

K dalším aplikacím elektrostatických filtrů patří separace oxidů kovů a jemného prachu.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.