Odlučovače

Přehled:

Odlučovače se používají ve všech oblastech průmyslu. Spektrum aplikací sahá od jednoduchého použití, například filtrace vápenného prachu, po odstraňování výbušného prachu jako je obilná drť. Odlučovače mohou odstraňovat i toxický prach a prach, který se musí vracet do procesu průmyslové výroby.
Volba faktorů jako je typ odlučovače, filtrační médium, propojovací zařízení a filtrační rychlost vyžaduje mnoho let technických zkušeností. Faktory i rozhodnutí se liší případ od případu.

MultiJet, EuroJet

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.