Samočisticí filtrační systém s pulzními filtračními patronami


Objemový průtok vzduchu:

450 000 m³/h

Aplikace:

Filtrace nasávaného vzduchu v plynových turbínách

Místa instalace:

Jeddah (Saudská Arábie)
Suché pouštní klima

Koncept systému:

Samočisticí pulzní filtrační patrony ve dvou stupních

Instalované filtry:
Pulzní filtrační patrony

Komponenty systému:

  • Adaptéry
  • Skříň ovládání
  • Plošina s žebříkem
  • Filtrační část
  • Podpěrná konstrukce

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.