Filtrační systém​y pro sání vzduchu


Systémy sání vzduchu​ Delbag jsou naprosto nezbytné pro zajištění plného výkonu a spolehlivosti plynových turbín, kompresorů a ventilátorů. Klíčovým požadavkem je zde odfiltrovávání částicových látek ze vzduchu, aby nedocházelo k poškození systému erozí, ucpáváním a korozí lopatek systému.
Níže jsou uvedeny základní typy systémů, které lze použít: inerční separátory, hloubkové filtry a povrchové filtry. K dalším typům patří statické, samočistící a kombinované systémy podle toho, zda je nezbytné filtry měnit poté, co dosáhnou maximálního povoleného tlakového rozdílu, nebo zda má filtr automatické čistící funkce.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.