Veřejné a větší bazény

Prima klima k zábavě ve volném čase

Také pro velká zařízení nebo wellness a terapeutická zařízení platí, že teplý vzduch v místnosti je neustále nasycován vodní párou. Bez dostatečné klimatizace by brzy vzniklo parné skleníkové ovzduší. Narozdíl od soukromých bazénů je zde méně dob klidu, které mohou být využity k odvlhčení. Aby se však předešlo škodám na budově a zařízení, je právě odvlhčování zvláště důležité. Dříve bylo používáno jednoduché řešení: Ventilátor s připojením na venkovní vzduch jednoduše pravidelně nasával vlhký vzduch a dopravoval ho ven. Odvodem tepla ale docházelo k velkým energetickým ztrátám. Dnes zbavíme vzduch pomocí čerpadla a rekuperace nejprve vlhkosti, zachytíme přitom vzniklý kondenzát a odvedeme jej, např. do sítě odpadních vod. Teplo ze vzduchu je pak opět dodáno nyní již suchému vzduchu a odvedeno do prostor plaveckého bazénu. Tato cirkulace je zpravidla dostačující k udržení teploty okolí na své úrovni a dokonce i k získání dodatečné tepelné energie k vytápění vody v bazénu. Mají-li být plavecké bazény nebo kryté plavecké haly nejen odvlhčovány, ale i celkově klimatizovány, daří se tak zvlášť komfortně a efektivně pomocí centrálních klimatizačních jednotek společnosti DencoHappel. S jednotkami DencoHappel CAIRfricostar máte k dispozici nejširší a nejrozmanitější paletu odvlhčovacích jednotek pro kryté plavecké bazény na evropském trhu.

Downloads

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.