Elektrotechnický průmysl

Jemný prach, bakterie a choroboplodné zárodky nemají šanci

Při výrobě mikroelektronických konstrukčních prvků mohou mít už malé částečky o velikosti půl mikrometru neblahé důsledky. Filtrační systémy Delbag splňují všechny mezinárodní normy v oblasti čistých prostor, a tím dalece přesahují běžnou kvalitu.
V současnosti prakticky všude, hlavně ve výrobě polovodičů a ve farmaceutickém průmyslu, ale i v podnicích chemického průmyslu,v kosmonautice nebo v optice a laserové technice stále častěji probíhá výzkum a výroba v podmínkách čistých prostor. V uzavřených sektorech jsou zde ve vysoce citlivém výrobním procesu zušlechťovány technické, chemické nebo biologické kvalitní výrobky, které vyžadují maximální bezprašnost okolního ovzduší – předpokladem je absolutní absence částic při výrobním procesu.
Řešení společnosti DencoHappel pro čisté prostory umožňují jejich uživatelům přesně sladit všechny kritické parametry s potřebami příslušných výrobních procesů a cíleně řídit dekontaminaci vnitřního vzduchu. Lze tak kontrolovat tlak vzduchu, teplotu a vlhkost, především však znečištění způsobené jemným prachem, částečkami kůže a bakteriemi nebo chránit před produkty a procesy. Vedle vzduchotechnických systémů firma DencoHappel navíc také nabízí potřebné filtrační systémy a filtrační média, které odpovídají mezinárodním standardům v oblasti norem pro čisté prostory.

Běžní výrobci filtrů pro čisté prostory se nejčastěji soustředí na filtry prachových částic, které jsou větší než 0,5 μm. Společnost DencoHappel ovšem nabízí filtrační řešení, která dalece přesahují obvyklé standardy kvality (až do 0,01 μm) – a ve svém technologickém středisku neustále vyvíjí nová řešení. Proto se můžeme označit za spolehlivého partnera pro podniky i do budoucna. Jsme vždy o krok dopředu s ohledem na požadavky doby.

Bezporuchová výroba k dosažení dokonalé čistoty:
  • Filtrační systémy a filtrační média v souladu s mezinárodními standardy v oblasti norem pro čisté prostory
  • Komplexní energeticky úsporná technologická řešení navržená pro nejrůznější využití
  • Vysoce účinné filtry pro 100 % čistotu vzduchu
  • Eliminace částic přímo ve výrobě

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.