Farma​ceutický průmysl & Výzkum

Podmínky v čistých prostorách a dosahování nejvyšších standardů kvality

Předpokladem spolehlivé vzduchotechniky ve farmaceutickém průmyslu je vysoká míra kompetence a specifických zkušeností. Mnoho mezinárodních výrobců proto důvěřuje systémovým řešením společnosti ​DencoHappel. Spotřebitelé na celém světě vyžadují vysoce kvalitní léky k prevenci, určení diagnózy a léčení. Trhy v oblasti zdravotnictví a péče o zdraví rostou nadprůměrnou dynamikou. Společnost DencoHappel se již před mnoha desítkami let etablovala na trhu coby kompetentní partner pro farmaceutický a chemický průmysl. Receptem na úspěch jsou zvlášť koncipované filtrační technologie a systémy větrání – projektované s cílem zajistit bezpečnost výrobních procesů a stejnou měrou bezpečnost personálu.
Ať už se jedná o vědu a výzkum nebo sériovou výrobu: vždy při výrobě tablet, ochlazování kapalin, mletí substrátů, kdy se tvoří estrogenní a androgenní substance a zpracovávají zdraví škodlivé látky, hraje filtrace vzduchu velmi významnou roli. Pevné a kapalné výrobky musí být chráněny před znečištěním oběhovým vzduchem. V žádném případě nesmí dojít k ohrožení zdraví zaměstnanců, kteří musí být co nejlépe chráněni např. před inhalací jedovatých aerosolů. Rovněž je nutné zamezit přenosu kontaminovaného vzduchu do vnějších prostor, aby nedocházelo k vzájemnému znečišťování. Ve vzduchu uvolněné částice musí být kontrolovány a odlučovány tam, kde vznikají.

Filtrační systémy a média ​Delbag se v rámci farmaceutických výrobních a zpracovatelských procesů používají na celém světě. Pouze perfektně sladěné systémy filtrace zaručují dokonalou kontrolu.

Čisté prostory pro chemicko-farmaceutické výrobní procesy:
  • Filtrace vzduchu v souladu s VDI 6022
  • Kontrola podle směrnic Eurovent
  • Vzduchotechnická systémová řešení z jedné dílny
  • Bezpečnost při výrobě sterilních výrobků
  • Ochrana personálu před kontaminací
  • Vysoká provozní spolehlivost, dlouhá životnost
  • Nízké diference tlaku, vysoká energetická účinnost

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.