lodě

Chlazení s certifikovanou spolehlivostí

Díky pestré paletě DencoHappel výrobníků ​chlazené vody má pro Vás společnost ​DencoHappel v závislosti na požadovaném výkonu vždy připraven vhodný vodou chlazený výrobník ​chlazené vody, určený pro instalaci v interiéru v oblasti námořního loďstva.
Právě spolehlivost na širém moři je nejdůležitější. Proto naše výrobníky studené vody splňují všechny bezpečnostně-technické parametry a poskytují tak jako certifikovaný produkt (DNV-Det Norske Veritas) spolehlivé chlazení od prvního dne. Klademe přitom zvláštní důraz na to, aby byl certifikován nejen výrobce, ale aby i zpracovávané komponenty pocházely od certifikovaných subdodavatelů.
Rovněž při volbě chladiva společnost DencoHappel sází na vysokou bezpečnost a používá ekologická chladiva; u výrobkové řady jednotek se šroubovými kompresory chladivo R134A a u jednotek se spirálovými kompresory chladivo R410A.

Pro výrobníky ​chlazené vody používáme výměníky, které jsou speciálně navržené a optimalizované pro použití v oblasti námořní plavby. Díky tomu jsou výrobníky společnosti DencoHappel již standardní součástí výrobního programu a na moři odolávají náklonům - horizontálním až do 15° a vertikálním do 20°. S cílem nabídnout kompletní systém větrání, topení a chlazení, jsou součástí našeho výrobního portfolia rovněž klimatizační jednotky řady Geko speciálně navržené pro použití v oblasti námořní plavby.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.