průmysl

Extrémně dobré výsledky v čistotě procesů a v kvalitě

Průmyslové výrobní procesy a oblast ochrany zdraví zaměstnanců nepřipouští žádné kompromisy v otázkách filtrace vzduchu Delbag, v každém ohledu splňují specifické požadavky průmyslu. Poskytujeme vysoce kvalitní řešení v oblasti filtrace obzvláště pro termické procesy a práce v lakovnách. Společnost ​DencoHappel vytváří zdravé podmínky na pracovišti ve všech průmyslových odvětvích. Skutečnost, že přitom navíc dochází k úsporám energie a nákladů, patří k naší základní povinnosti jako partnera při tvorbě hodnot. Volitelná je naproti tomu modulární výstavba výkonných filtračních systémů při udržování čistého vzduchu v průmyslu. DencoHappel vzájemně sladila předfiltry, elektrofiltry, univerzální filtry a ventilátory tak, aby naprosto pokryly požadavky specifických výrobních procesů. Tím je například při obrábění kovů dosahován vysoký stupeň odloučení mlhy obsahující chladící a mazací látky anebo jiných aerosolů.

Promyšlené filtrační koncepty mají obrovský význam zvláště v oblasti tepelného obrábění kovů. Při teplotách do 2.000 °C se zde nuceně taví kovové slitiny, přičemž se uvolňují oxidy zinku, niklu nebo chrómu – kovové výpary, které jsou vysoce zdraví škodlivé. Prvotřídní filtrační systémy GEA dokáží zabránit tomu, aby kouř, prach nebo rakovinotvorné částice vnikaly do dýchacích cest.

Rovněž v automobilovém průmyslu je společnost DencoHappel zastoupena komplexními řešeními v oblasti filtrace vzduchu – v Evropě má vedoucí postavení ve vybavování výrobních linek všech výrobců automobilů. Zvláště v technice opracování povrchu garantují naše filtrační systémy skvělé výsledky, prostřednictvím velmi vysoké čistoty vzduchu v lakovacích kabinách a v úsecích, kde probíhá schnutí. DencoHappel nabízí individuální řešení pro všechny aplikace v průmyslu. Disponujeme potřebnou zkušeností a odbornými znalostmi k zajištění optimální kvality vzduchu pro člověka, stroje i materiály.

Kompletní řešení pro všechna průmyslová odvětví:
  • Ochrana zdraví zaměstnanců a zákazníků
  • Kompletní vybavení pro výrobní linky a jiné průmyslové oblasti použití
  • Modulární vysoce účinné filtry pro individuální řešení
  • Speciální filtry pro aerosoly, toxické prachové částice a páry
  • Vysoce tepelně odolné filtry pro tepelné výrobní procesy
  • Víceúrovňové filtrační systémy pro odloučení jemného prachu a barevné mlhy
  • Vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.