Konferenční místnosti

Klima jako v pokojíčku

Jelikož jsme si dobře vědomi nutnosti pružně reagovat na změnu klimatu při změnách počtu osob v místnosti, jsou naše systémy centrální klimatizace dostatečně vybaveny a pracují stejně účinně za přítomnosti malého publika jako při větších akcích. V konferenčních místnostech, plesových sálech, prezentačních místnostech a na multifunkčních fórech se obvykle soustřeďuje velké množství lidí.

Od vzduchotechnického zařízení je pak vyžadována extrémní dynamika. Před konáním akce je třeba zajistit v prázdných místnostech příjemnou teplotu, tak aby už první příchozí host získal pocit klimatické pohody. Čím plnější je sál, tím důležitější je přívod čerstvého vzduchu. Během krátkého času se však teplotní požadavky mohou měnit: při velkém shromáždění lidí je zejména v zimě často nutné během akce chladit, aby nebyla místnost vyhřátá víc, než je třeba. Takovou rychlou změnu zvládají vzduchotechnická zařízení ve spolupráci s účinnými topnými systémy a výrobníky studené vody. Tuto skupinu jednotek reguluje technika, která citlivě vyhodnocuje mnoho čidel a má tak klima v místnosti plně pod kontrolou. Co možná nejnižší emise hluku, i navzdory vysokému výkonu jednotek, jsou pro nás samozřejmostí, nakonec přednášky, představení a koncerty přece nemají být rušeny hlukem z klimatizace. Námi dodávaná technická řešení jsou přitom vhodná jak pro velké sály, tak i pro variabilní prostorová řešení, protože pomocí regulace množství vzduchu lze přivést proud vzduchu přesně tam, kde je ho třeba. Pohony s možností regulace otáček dodávají přesně takové množství vzduchu, které je zapotřebí a zajišťují tak účinný provoz.

DencoHappel CAIRplus
  • Vysoce účinné centrální klimatizační jednotky
  • Různé velikosti pro přesné dimenzování
  • Energeticky úsporný provoz odpovídající požadavku zákazníka, možné vybavení přímými pohony a frekvenčními měniči
  • Možnost připojení topení, chlazení, zvlhčování a odvlhčování
Downloads
  • CAIRplus SX_EN

    (PDF, 6,77 MB)

  • Další ke stažení najdete zde: Document Quickfinder

    © 2017 DencoHappel. All rights reserved.