Nemocnice

Systematická hygiena vzduchu umožňuje rychlou rekonvalescenci

Technická řešení společnosti ​DencoHappel nejen, že splňují přísné normy pro parametry vzduchotechnických filtrů používaných v nemocnicích, ale dokonce svými vlastnostmi požadavky těchto norem i dalece přesahují. Filtrační systémy ​Delbag jsou totiž konstruovány tak, aby choroboplodné zárodky ve vnitřním prostoru ani nemohly vzniknout.
Rekonvalescence pacientů, ale i ochrana zdraví návštěv a personálu má v nemocnicích nejvyšší prioritu. Postupy při desinfekci a čištění sice byly definovány ve standardních směrnicích už před 100 lety. A přece ve srovnání s minulostí je dnes okolní vzduch mnohem více zatížen, například v důsledku silniční dopravy anebo stavební činnosti.
Společnost DencoHappel cíleně působí proti tomuto vývoji, specifickými vysoce účinnými filtry k odlučování spalin, toxických částic, virů a jiných nebezpečných látek, které jsou uvolňovány do okolního vzduchu. Potenciálně nebezpečné látky se tak přes větrací zařízení vůbec nemohou dostat do vnitřku nemocnice.
Pro proudění vzduchu uvnitř klinik jsou rovněž žádané vysoce účinné filtrační systémy. Obzvlášť chráněny musí být kritické oblasti jako jsou operační sály a instrumentářské, intenzivní a kojenecké stanice; narkotika a infekční zárodky musí být spolehlivě separovány. Vysoce efektivní filtraci vzduchu vedle běžné klimatizace vyžadují rovněž správní oblasti a obytné prostory.

Klimatizační řešení společnosti ​DencoHappel garantují v této oblasti ve všech ohledech stoprocentní výsledky. Na jedné straně proto, že náš rozsáhlý program umožňuje dokonalou filtraci vzduchu – přesně odpovídající konkrétní oblasti, navíc ještě s minimálními, energeticky úspornými tlakovými rozdíly. Na straně druhé jsou filtrační systémy zkonstruovány tak, aby uvnitř vůbec nevznikala špína a choroboplodné zárodky.

Zdravé ovzduší pro pacienty a personál:
  • Sterilní vzduch ve vnitřních prostorách díky dokonalé filtraci ve všech nemocničních zónách
  • Vysoce účinné, vícestupňové systémy filtrace
  • Specifická filtrační média pro intenzivní lékařství, operační sály, sterilní stanice a čisté prostory jako speciální a karanténní stanice
  • Diferencované dimenzování proudů přiváděného a odváděného vzduchu
  • Úspora energie na základě minimálních tlakových rozdílů 
  • Čištění okolního vzduchu od spalin, částic sazí, baktérií, virů, výtrusů plísní atd.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.