Výroba masných výrobků

Plátek za plátkem hygienicky zabalené

Když se sejde dobrá chuť a trvanlivost, je to důkazem toho, že jsme vykonali – vy, jako výrobce, i my z ​DencoHappel dobrou práci. Vy proto, že vaše produkce zpracovává výrobky snadno podléhající zkáze rychle a vysoce kvalitně, my proto, že naše vzduchotechnika vytváří vhodnou teplotu pro zpracování a ještě navíc přitom eliminuje množství vznikajících choroboplodných zárodků. Když přicházejí na stůl uzeniny a šunka nebo se připravují steaky a pečeně, nemusí si spotřebitelé dělat starosti o své zdraví. To jsme za ně již předem učinili vy a my. Vhodná úprava vzduchu a vhodné chlazení zabraňují vzniku případných choroboplodných zárodků a přispívají k tomu, aby to, co má být čerstvé bylo opravdu čerstvé. Technická řešení za využití vzduchotechnických jednotek společnosti DencoHappel se v masném průmyslu již mnohokrát osvědčila, mimo jiné např. i ve firmě Artland Convenience v Badbergenu. Při výrobě se tam klimatizace stará o to, aby bylo choulostivé a náročné zboží zpracováváno při odpovídajících nízkých teplotách. Jednotky jsou konstrukčně vybaveny v souladu s hygienickou směrnicí VDI 6022 tak, aby nemohlo docházet k hromadění nečistot a množení choroboplodných zárodků ve vzduchu. Design jednotek navíc usnadňuje pravidelné čištění a dezinfekci.

Fakt, že hygiena nejen prodlužuje trvanlivost výrobků, ale i zvyšuje efektivitu jejich výroby dokládá příklad způsobu balení nářezu ve firmě Hans Kupfer Sohn GmbH  Co. KG Wurstspezialitäten: Šunku zde balí ve velkých tenkých plátcích, a je proto málo odolná vůči mikrobům. Řešení použité společností DencoHappel za pomoci ionizace usmrcuje tyto choroboplodné zárodky ještě předtím, než se dostanou do výrobní haly. To s sebou přináší pozitivní vedlejší efekt: protože se v průběhu celého procesu balení vyskytuje méně choroboplodných zárodků, může být nákladné mokré čištění prováděno méně často. Podnik tím týdně ušetří několik hodin času a doba provozu výrobní linky se prodlouží celkově o cca 20 %. Vzduch upravený společností DencoHappel se tak pozitivně odrazí i na obratu Vaší firmy.

Vzduchotechnika do oblastí s vysokými hygienickými nároky:
  • Promyšlený design jednotek a efektivní technika filtrace zamezují hromadění nečistot a množení choroboplodných zárodků, čímž zajišťují hygienickou čistotu prostředí
  • Konstrukce jednotek minimalizuje tvorbu kondenzátu, vytvořený kondenzát je bezpečně odváděn
  • Hladké plochy, předpisové vybavení jednotek, inspekční otvory a prostorná servisní dvířka usnadňují pravidelné čištění
  • Dezinfekce zamezuje množení choroboplodných zárodků
  • Tichý chod jednotek umožňuje jejich střešní instalaci v sousedství obytných prostor

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.