Klimatizační řešení pro výrobu potravin a nápojů

Prvotřídní klimatizace pro dosažení nejvyšší kvality výrobků

V oblasti výroby potravin zajišťují jednotky společnosti ​DencoHappel díky efektivnímu chlazení a odvlhčování vzduchu ve výrobních halách redukci choroboplodných zárodků, díky svému spolehlivému provozu přispívají nemalou měrou ke kvalitě výrobků, zlepšují produktivitu práce a snižují náklady na údržbu a čištění.

Aby bylo možné optimálně zpracovávat zboží snadno podléhající zkáze, je základním požadavkem potravinářského průmyslu udržení hygienicky čistého prostředí a efektivní chlazení. Kvalita vzduchu se zde přímo odráží na kvalitě zboží a trvanlivosti potravin. Dobře patrné je to na příkladu masokombinátu, který společnost DencoHappel vybavila svým vzduchotechnickým zařízením. Uvedený masokombinát disponuje chladícím systémem, který umožňuje balení nářezu při téměř 0°C, zároveň zbavuje přiváděný vzduch choroboplodných zárodků, čímž přispívá k delší trvanlivosti výrobků i vyšší produktivitě práce. Vzhledem k dosažené snížené koncentraci choroboplodných zárodků je rovněž snížena nutnost častého mokrého čištění výrobní linky. Provozní doba této výrobní linky se tím prodloužila až o několik hodin týdně.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.