Třídy filtrace

 

Přibližný stupeň odlučivosti pro frakce velikostních tříd u filtrů o třídách G1 až F9 (podle ČSN EN 779); platí pro čisté filtry

 

Velikost částic
[µm]

Odlučivost [%]

G1

G2

G3

G4

M5

M6

F7

F8

F9

0,1

-

-

-

0 -10

5 - 15

25 - 35

35 - 45

45 - 60

0,3

-

-

-

0 - 5

5 - 15

10 - 25

45 - 60

65 - 75

75 - 85

0,5

-

-

0 - 5

5 - 15

15 - 30

20 - 40

60 - 75

80 - 90

90 - 95

1

-

0 - 5

5 - 15

15 - 35

30 - 50

50 - 65

85 - 95

95 - 98

>98

3

0 - 5

5 - 15

15 - 35

30 - 55

70 - 90

85 - 95

>98

>99

>99

5

5 - 15

15 - 35

35 - 70

60 - 90

90 - 99

95 - 99

>99

>99

>99

10

40 - 50

50 - 70

70 - 85

85 - 98

>98

>99

>99

>99

>99

Poznámka:
Tato tabulka uvádí přehled filtračních tříd. Specifické stupně odlučivosti lze měřit pouze s přihlédnutím ke skutečné rychlosti vzduchu..

Klasifikace HEPA a ULPA filtrů podle ČSN EN 1822

 

Třída filtrace

Integrální (pro MPPS)1)

Lokální hodnota2)

Účinnost záchytu %

Průnik %

Účinnost záchytu %

Průnik %

E10

85

15

-

-

E11

95

5

-

-

E12

99.5

0.5

-

-

H13

99.95

0.05

99.75

0.25

H14

99.995

0.005

99.975

0.025

U15

99.9995

0.0005

99.9975

0.0025

U16

99.99995

0.00005

99.99975

0.00025

U17

99.999995

0.000005

99.9999

0.0001

  1. MPPS – Nejvíce pronikající velikost částic (minimální odlučivost částic mezi 0,1 - 0,3 µm)
  2. Zákazník může s prodejcem dojednat nižší lokální hodnoty

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.