Klasifikace aerosolů

Velikost částic Příklady částic Třída filtrace
Příklady použití

Filtry hrubých částic, pro částice > 10 µm

 • Hmyz

 • Textilní vlákna a vlasy

 • Písek

 • Popílek

 • Pyl

 • Spory

 • Cementový prach

G1
G2

 • Jednoduché aplikace, např. ochrana kompaktních jednotek před hmyzem

G3
G4

 • Předfiltry a filtry cirkulačního vzduchu v instalacích civilní obrany

 • Vzduch odsávaný z lakoven, kuchyní atd.

 • Ochrana klimatizačních a kompaktních jednotek před znečištěním, např. okenní klimatizace, ventilátory atd.

 • Předfiltry pro třídy filtrace M6 – F8

Filtry jemných částic pro částice 1 ... 10 µm

 • Pyl

 • Spory
 • Cementový prach

 • Částice způsobující skvrny a usazování prachu

 • Bakterie a mikroby na hostitelských částicích

M5

 • Filtry venkovního vzduchu v prostorách bez kritických požadavků, např. dílny, sklady, garáže

M5
M6
F7

 • Předfiltry a filtry cirkulačního vzduchu v centrálních větracích zařízeních

 • Koncové filtry v klimatizačních jednotkách v prodejnách, obchodních domech, kancelářích a některých výrobních dílnách

 • Předfiltry pro třídy filtrace F9 – E11
 • Olejový kouř a spečené saze

 • Tabákový kouř

 • Kouř z oxidů kovů

F7
F8
F9

 • Koncové filtry v klimatizačních systémech v kancelářích, výrobních prostorách, řídících centrech, nemocnicích, počítačových centrech

 • Předfiltry pro třídy filtrace E11 až H13 a aktivní uhlí

HEPA filtry pro částice < 1 µm

 • Mikroby, bakterie, viry

 • Tabákový kouř

 • Kouř z oxidů kovů

E10
E11
E12

 • Koncové filtry pro prostory s vysokými a nejvyššími požadavky, např. laboratoře, výrobny potravin a nápojů, farmacie, přesné strojírenství, optika, elektronika, lékařská zařízení

E11

 • Koncové filtry pro čisté prostory tříd 100000 a 10000

 • Olejové výpary a saze v původním stavu

 • Rozptýlené radioaktivní částice

E12
H13

 • Koncové filtry pro čisté prostory třídy 10000 a 100

 • Koncové filtry instalací civilní obrany

 • Filtry odsávání vzduchu v jaderných instalacích
 • Aerosoly

H14
U15
U16

 • Koncové filtry pro čisté prostory tříd 10 a 1

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.