Úvod do systémů sání vzduchu

Pokud se dnes rozhodnete s námi konzultovat podporu systémů sání vzduchu, můžete si být jisti, že získáváte všechny největší výhody v podobě zkušeností, které naše společnost získala za více než 40 let a zapracovala je do všech svých filtračních výrobků.

Během té doby jsme dodali a instalovali systémy sání vzduchu po celém světě pro téměř všechny typy plynových turbín a kompresorů. Zkušenosti získané v nespočtu projektů neustále využíváme v pokračujícím vývoji filtrů a systémů sání vzduchu.

Navíc v těsné spolupráci s výrobci a provozovateli plynových turbín a kompresorů plně zohledňujeme stále se zvyšující požadavky, které jsou na systémy sání vzduchu kladeny.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.