Základní informace

Plynové turbíny a kompresory se již řadu let ve velmi různorodých podmínkách po celém světě úspěšně využívají v elektrárnách a vodárnách. Aby tyto systémy pracovaly s maximálním výkonem a spolehlivostí, je nezbytné optimálně čistit nasávaný vzduch.

Účinné čištění nasávaného vzduchu zabraňuje snižování účinnosti plynových turbín z důvodů zhoršeného aerodynamického výkonu lopatkových systémů turbíny. Účinný systém filtrace nasávaného vzduchu zabraňuje možnému poškození a snižuje náklady na provoz plynové turbíny.

Systémy filtrace částic jsou v podobných aplikacích prokazatelně účinné, přičemž lze zvolit takový systém, který odpovídá klimatickým podmínkám, koncentraci prachu a dalších podmínek v místě instalace. Filtrační systémy používané v turbínách se využívají pro filtraci pevných i kapalných látek z nasávaného vzduchu.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.