Filtrační systémy

Při návrhu filtračních systémů je s ohledem na příslušné podmínky prostředí potřeba rozlišovat mezi statickými a samočisticími systémy filtrace, tedy hloubkovou a povrchovou filtrací.
Termín „statické filtrační systémy“ se používá k označení těch systémů, které využívají hloubkové a akumulační filtrační technologie. Poté, co je dosažen předem stanovený tlakový diferenciál, tento typ filtru se musí vyměnit za nové médium. Pro každou jednotlivou aplikaci je k dispozici široká škála typů filtrů umožňující optimální kombinaci.

Samočisticí filtrační systémy využívají techniky setrvačnosti, nárazu nebo povrchové filtrace. Vyžadují extrémně nenáročnou údržbu a navzdory vysokým koncentracím prachu nebo písku mají dlouhou životnost.

Součástí pulzních filtrů je čištění filtračního média proudem stlačeného vzduchu poté, co byl dosažen předepsaný tlakový diferenciál. Tyto filtry jsou zvláště účinné v oblastech se suchým klimatem s vysokou koncentrací prachu i v regionech, kde dochází k písečným bouřím. Mají dlouhou životnost a charakteristicky srovnatelně nízké tlakové diferenciály.

Více informací o těchto typech filtrů se dozvíte v následujících sekcích těchto webových stránek::

  • Filtrační média
  • Systémy sání
  • Speciální produkty

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.