Doplňkové systémy filrace vzduchu: Přehled

Plně uspokojivý provoz plynových turbín v zásadě závisí na dostatečném odstranění znečišťujících částic ve vzduchu, které je poškozují, z nichž některé jsou o velikosti menší než jeden mikron. Doplňkové procesy úpravy vzduchu jsou dále nezbytné k ochraně filtračních článků a tím i celého systému plynové turbíny. Tyto doplňkové procesy jsou třeba i pro optimalizaci provozních podmínek a další vylepšení účinnosti turbín.

Ochrana filtračních článků:
Pokud jsou filtry příliš vlhké nebo zamrznou, mohou se poškodit nebo dojde ke zhoršení jejich účinnosti. Těmto rizikům zabraňují speciální protinámrazové a koalescenční systémy.

Optimalizace provozních podmínek:
Účinnost turbíny v zásadě závisí na tlakovém diferenciálu na straně sání vzduchu a na teplotě vzduchu spalování. Nízké tlakové diferenciály filtrů, které zajišťují protinámrazové nebo koalescenční systémy, tedy mají kladný vliv na výslednou míru účinnosti. Výrazné zvýšení účinnosti je dále možné snížením teploty pomocí odpařovacích chladících věží.

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.