Budovy pro hospodářskou sféru, vzdělávání a dopravu

Ideální obchodní klima pro zaměstnance a zákazníky

Nejen regulace čerstvého vzduchu v různě plných veřejných budovách jako jsou univerzity nebo letiště je výzvou. Rovněž vytváření příjemného a aktivizujícího pracovního prostředí v podnikatelských ekonomických a obchodních centrech si dnes žádá pokroková řešení.
Jak jedinečná je každá budova v jejím návrhu a architektuře, tak individuálně musí být dimenzována interní vzduchotechnická zařízení. Nákupní centra jsou toho dobrým příkladem, nacházíme v nich různé vlivy a požadavky pod jednou střechou: zákazníci se zde mají dobře cítit, zdržet se zde co možná nejdéle a uvolněně konzumovat. Na zboží nesmí být prach. Plyny z rychločistírny mají být absorbovány stejně tak dokonale jako výpary z kuchyně či tabákový kouř z restaurace.

Společnost ​DencoHappel vyvíjí nejen koncepty větrání přizpůsobené požadavkům zákazníka s vysoce účinnými technologiemi filtrace a integrovanou automatizační technikou pro úsporu energie. Už desítky let jsme také kompetentním partnerem firem zabývajících se technickým vybavením budov a servisních firem, které se specializovaly na údržbu budov a jejich technického zařízení. Stejně tak mnoho servisních organizací, které optimalizují provoz veřejné správy a velkých komplexů budov, se spoléhá na technickou odbornost a osvědčenou kvalitu firmy DencoHappel . Vytváříme víc než jen čistý vzduch zbavený prachu. Naše vysoce kvalitní technika filtrace vzduchu Delbag zaručuje dlouhodobé udržení hodnoty a funkčnosti nemovitostí a stavebně technických zařízení.

DencoHappel vytváří příjemné klima všude:
  • Hotely, wellness centra, fitness studia
  • Nákupní centra a obchodní domy
  • Veletržní paláce a průmyslová centra
  • Kancelářské a správní budovy
  • Školy, univerzity, knihovny
  • Nádraží a letiště

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.