Témata diplomových prací jsou následující:

Nové principy regulace vytápěcích a klimatizačních jednotek (zimní provoz fan coilů, s ohledem na rychlost proudění a teplotu, přesnost a kvalita regulace a s ohledem na maximální úspory energií a monitoring spotřeby energií:

Cíle:
1) zjištění současného stavu techniky v této oblasti na celosvětovém trhu, využití predikace regulace dle vývoje počasí nebo obsazenosti prostoru a zavedení monitoringu spotřeby energií (teplo, chlad, elektřina)
2) vytipování a výběr  vhodného systému (subsystému) s ohledem na požadavky zadavatele (DencoHappel) pro zajištění příjemného uživatelské prostředí.
3) stručná rozvaha možností  vlastního řešení (senzorika + vyhodnocovací (výpočtový) modul, integrováno a uzpůsobeno k přenosu dat do nadřazeného řídícího systému (BMS systémy ..).

Simulace proudění vzduchu v klimatizační jednotce (rychlosti, dosahy, teploty….), software pro vizualizaci proudění:

Cíle:
1) vytvoření vhodného modelu současné DencoHappel klimatizační jednotky (Flex-Geko, Multi-DENCO) pro další simulace 
2) návrh vylepšení s ohledem na snížení tlakových ztrát jednotky samotné, zlepšení chladících a topných výkonů, účinnosti rekuperace  a akustických vlastností. 
3) Návrh  možností  vlastního řešení s ohledem na výrobní náklady a technologické možnosti, návrh software pro vizualizaci proudění za různých podmínek.

Optimalizace výdechových vyústek klimatizačních jednotek a dalších komponent distribuce vzduchu:

Cíle:
1) zjištění současného stavu a nabídky vyústek klimatizační jednotky na evropském trhu s ohledem na fancoilové jednotky.
2) návrh vylepšení s ohledem na snížení tlakových ztrát vyústek, zlepšení distribuce vzduchu do obývaného prostoru a zlepšení akustických vlastností. 
3) přehled nabídky výrobců vyústek a návrh vlastního optimalizovaného řešení

Snížení akustického výkonu vytápěcích a klimatizačních jednotek (sání, výtlak nebo jednotky jako celku, vibrace):

Cíle:
1) návrh vylepšení současných jednotek DencoHappel (ATpicco, Flex-Geko, Multi-DENCO) s ohledem na snížení hladiny akustické energie formou použití akustické izolace pláště jednotky, použití vylepšeného tvaru komponent (držák motoru…), záměnu materiálů pláště jednotky (záměna plastů za plech) a eliminací zdrojů hluku. 
2) rozvaha jednotlivých možností vlastního řešení, včetně měření, prověření možnosti využití antihluku

Využití nanotechnologie při konstrukci vytápěcích a klimatizačních jednotek (filtry, tepelné nátěry, tepelná nebo akustická izolace):

Cíle:
1) zjištění současného stavu a řešení využití nanotechnologie ve filtraci nebo klimatizaci či vytápění na evropském trhu i světovém trhu
2) návrh vylepšení s ohledem na snížení tlakových ztrát filtrů nebo zlepšení jejich účinnosti. Zlepšení akustických vlastností jednotek (i vlivem nanomateriálů ve filtrech), zlepšení tepelněizolačních vlastností, antibakteriální účinky nanomateriálů 
3) rozvahy jednotlivých možností současného a budoucího využití

Využití odpadního tepla z kondenzátorů klimatizačních jednotek (pomocný solární ohřev):

Cíle:
1) zjištění současného stavu obdobných řešení na evropském i světovém trhu. 
2) návrh řešení vhodného pro řadu jednotek Multi-DENCO. Využití odpadního tepla z kondenzátorů pro ohřev užitkové vody, pro dotápění nebo zlepšení účinnosti jednotky. 
 

© 2017 DencoHappel. All rights reserved.